Norgren Việt Nam 3

Đại Lý Van , Xylanh , Cảm biến , Lọc , Khớp nối Norgren Việt Nam

Đại Lý Van , Xylanh , Cảm biến , Lọc , Khớp nối Norgren Việt Nam

Bộ lọc khí Norgren có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuấtVan điện từ Norgren  các sản phẩm được chứng minh như van Maxseal và Herion . với nhiều hạng mục sản phẩm bộ dẫn động, van và pha chế khí , điều khiển dung dịch chính xác trong lĩnh vực thiết bị lâm sàng, phân tích và y tế , và các nhành công nghiệp…

Van điện từ Norgren chuyên gia về : Xylanh Norgren , Cảm biến Norgren, Van điều khiển Norgren , thiết bị truyền động Norgren, Khớp nối Norgren , Van điện từ Norgren , Xi lanh tròn Norgren, Van điện từ Norgren  , bơm chân không Norgren , Thiết bị chuyển mạch Norgren , Công tắc áp suất Norgren, Công tắc áp suất điện Norgren , Bộ lọc Norgren, Máy sấy Norgren , Công tắc áp lực Norgren…

HTP Tech tự hào là đại lý chính thức phân phối  Van Norgren tại Việt Nam.

Để biết thệm thông tin về Van, Xylanh, Cảm biến, Lọc, Khớp nối Norgren Việt Nam hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất .

Model Van , Xylanh , Cảm biến , Lọc , Khớp nối Norgren Việt Nam :

Air cylinder RA/802050/M/80 NORGEN
Seal kit for cylinder For RA/802050/M/80 NORGEN
Air cylinder RA/802050/M/50 NORGEN
Seal kit for cylinder For RA/802050/M/50 NORGEN
Air cylinder RA/802050/M/25 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For RA/802050/M/25 NORGEN
Air cylinder RA/802063/M/200 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For RA/802063/M/200 NORGEN
Air cylinder RA/802032/M/50 NORGEN
Seal kit for Air cylinder RA/802032/M/50 NORGEN
Air cylinder RA/802050/M/100 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For RA/802050/M/100 NORGEN
Air cylinder RA/802032/M/30 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For RA/802032/M/30 NORGEN
Air cylinder RA/802040/M/160 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For RA/802040/M/160 NORGEN
Air cylinder RA/802040/M/25 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For RA/802040/M/25 NORGEN
Seal kit for Air cylinder For 3-SNE-72/60/60/30 NORGEN
Item: K71EA00KS6KA2
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R417A-A3000A
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C1048H-A1
Operation: 3/2
Function: Multi-Directional
Actuation: Air/Spring
Port size: 1-1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KS6KA2
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41EA00KS1KA2
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R517AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71EA00KS6KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R511AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P513AA213AB
Connector type: DIN 43 650 Form C
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Air spring
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CGA75AJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Air Assisted Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: K910019
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 12Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: D1025H-A1
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41EA00KS6KA2
Operation: 3/2
Actuation: Air/Heavy Spring
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KS6KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1012H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41DA00KS1KA2
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CGA73A000
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air Assisted Spring
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN03CGA25FJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: F1024B-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71EA00KS6K32
Connector type: Conduit entry
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN03CGA23F000
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KS6K32
Connector type: Conduit entry
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41EA00KS1KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2636070-0247N-D
Connector type: Conduit entry
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71EA01KS6KA1
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R417A-A218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R517AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41DA00KA2KA2
Operation: 3/2
Actuation: Air/Air
Port size: 1/4″ NPT
– Lh: 0906.79.49.77
Item: D1024H-A1
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: D1024C-CY
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1014H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71EA00KS6KV1
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1026H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41EA00KS1KV21W2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R417AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
 MN01CGA33A000
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K81EA00KACKAC
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71EA00KA2KA2
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71EA00KV2KV22W2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R511AA2000
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KA2KA2
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T4D7AXP0900
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Manual override: Push & turn
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71FA00KS6KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013AA1H1BS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: D1036H-A1
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: F1025H-A1
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2636070-0247-G
Connector type: Cable grip
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41EA00KA2KA2
Operation: 3/2
Actuation: Air/Air
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN03CHA23F000
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Port size: 3/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CGA23A000
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R511AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: C1036H-A1
Operation: 3/2
Function: Multi-Directional
Actuation: Air/Spring
Port size: 1″ NPT
Series: Prospector
– Lh: 0906.79.49.77
Item: 2636070-0247N-G
Connector type: Conduit entry
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S517AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Voltage: 24Vdc
Item: K71EA00KV2KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: K81DA00KV0KV0
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: F1024C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/2″ PTF
Voltage: 120Vac
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: D1025C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/4″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K81EA00KV0KV0
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1014C-CY
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KS6KV21W2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: K41DA00KS1KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: F1036H-A1
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: F1024H-A1
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KS6KV1
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71FA00KS6KV21W2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item:MN01CGA35AJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CGA25AJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2636070-0247-D
Connector type: Cable grip
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R417AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R517AA2000
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T611AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1015H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K81DA00KACKAC
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T4DDAXP0200
Operation: 3/2
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C1025H-A1
Operation: 3/2
Function: Multi-Directional
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KV2KV2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S5D7AXP0900
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Manual override: Push & turn
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T517AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: C1014H-A1
Operation: 3/2
Function: Multi-Directional
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T517AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: 4022072
Operation: 3/2
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1013H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT
– Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R4D7AXP0900
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Manual override: Push & turn
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CHA75AJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Air Assisted Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S611AA2000
Operation: 5/3
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S417AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN03CHA25FJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/4″ NPT
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1027H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1-1/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R611AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: D1036C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CHA73A000
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air Assisted Spring
Port size: 3/4″ NPT
– Lh: 0906.79.49.77
Item: D1047H-A1
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1-1/4″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T611AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CGA35AJPA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Air Assisted Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1026C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: D1023H-A1
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S611AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S517AA2000
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT
– Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R5DDAXP0200
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 1/4″ NPT
– Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P513AA2000
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Air spring
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: A1015C-CY
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector – Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T511AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R4DDAXP0200
Operation: 3/2
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R417AA2000
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: F1037C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1-1/4″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector
– Lh: 0906.79.49.77
Item: 2636070-0246-G
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013AA1H1TS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T417AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P5DDAXP0200
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 1/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013PA1H1BS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013AA3H1TS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T5D7AXP0900
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Manual override: Push & turn
Port size: 1/2″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R5D7AXP0900
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Manual override: Push & turn
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P513AA218AB
Connector type: DIN 43 650 Form C
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Air spring
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: F1036C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 4/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013AA1H1SS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 125Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T511AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R6DDAXP0200
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
tem: V50P5D3AXP0900
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air Assisted Spring
Manual override: Push & turn
Port size: 1/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: D1023C-CY
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013AA3H1BS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T417AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T411AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S511AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: K71DA00KV2KV22W2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: A1038H-A1
Operation: 2/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1-1/2″ NPT
Series: Prospector
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T6DDAXP0200
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 1/2″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S5DDAXP0200
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Manual override: Push & turn
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R611AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: V51R611AA2000
Operation: 5/3
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P611AA213AB
Connector type: DIN 43 650 Form C
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P413AA218AB
Connector type: DIN 43 650 Form C
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Air spring
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P413AA213AB
Connector type: DIN 43 650 Form C
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Air spring
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CHA25AJJA
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: MN01CHA23A000
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Port size: 3/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: C1036C-CC
Connector type: 30mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Series: Prospector
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T517AA2000
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T511AA2000
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S411AA213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: K41DA00KS6KV21W2
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y015AA1H1BS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V53T411AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: V52S417AA218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 110/120Vac 50/60Hz
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P511AA213AB
Connector type: DIN 43 650 Form C
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V50P411AA2000
Operation: 3/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: C1037H-A1
Operation: 3/2
Function: Multi-Directional
Actuation: Air/Spring
Port size: 1-1/4″ NPT
Series: Prospector
Lh: 0906.79.49.77
Item: Y013AA3H1SS
Protection Class: IP66 X8
Electrical connection: M20 x 1.5mm ISO(F)
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/2″ NPT
Voltage: 125Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S6DDA-XP0200
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S611A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S611A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S611A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S611A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S611A-A3000A
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S5DDA-XP0200
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Port size: 3/8″ NP
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S5D7A-XP0900
Operation: 5/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S517A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S517A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S517A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S517A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S417A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S417A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S417A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S4D7A-XP0900
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S511A-A3000A
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S511A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S511A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S511A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S511A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S517A-A3000A
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A3000A
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R611A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R6DDA-XP0200
Operation: 5/3
Function: APB (All Ports Blocked)
Actuation: Air/Air
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S417A-A3000A
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V62S417A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A3000A
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A312JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 12Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A312JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 12Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R5D7A-XP0900
Operation: 5/2
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R5DDA-XP0200
Operation: 5/2
Actuation: Air/Air
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A2000A
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A212JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 12Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A212JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 12Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A213JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R517A-A218JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R417A-A318JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R417A-A318JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R4D7A-XP0900
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Air/Spring
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R4DDA-XP0200
Operation: 3/2
Actuation: Air/Air
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A2000A
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A213JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A213JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A218JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A218JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 120Vac
Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R511A-A3000A
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Sol
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Lh: 0906.79.49.77

 

Item: C0024B
Operation: 3/2
Port size: 1″ PTF
In-Out Ports: 16.20 Cv
Out-Exhaust Ports: 9.20 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: C0024D
Operation: 3/2
Port size: 1-1/2″ PTF
In-Out Ports: 22.40 Cv
Out-Exhaust Ports: 10.00 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: CR022B1M1
Operation: 3/2
Port size: 1″ PTF
Basic Size: 1″
In-Out Ports: 16.20 Cv
Out-Exhaust Ports: 9.20 Cv
– Lh: 0906.79.49.77
Item: C0023C
Operation: 3/2
Port size: 1/2″ PTF
In-Out Ports: 9.30 Cv
Out-Exhaust Ports: 7.90 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2493039-0201-D
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/4″ NPT;1″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2493120-0801-D
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1″ NPT;1-1/2″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 24Vdc
– Lh: 0906.79.49.77
Item: 2493039-0201-G
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/4″ NPT;1″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 120Vac
Item: C0023D
Operation: 3/2
Port size: 3/4″ PTF
In-Out Ports: 12.60 Cv
Out-Exhaust Ports: 8.60 Cv
Item: 2493220-0801-D
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1-1/2″ NPT;2″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 24Vdc
Item: 2492931-3053-D
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/4″ NPT;1/2″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2492931-3053-G
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/4″ NPT;1/2″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2492807-3053-D
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT;3/8″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 24Vdc
– Lh: 0906.79.49.77
Item: CR021C1M2
Operation: 3/2
Port size: 1/2″ PTF
In-Out Ports: 9.30 Cv
Out-Exhaust Ports: 7.90 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2493120-0801-G
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1″ NPT;1-1/2″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2492807-3053-G
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1/4″ NPT;3/8″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: C0024C
Operation: 3/2
Port size: 1-1/4″ PTF
In-Out Ports: 25.30 Cv
Out-Exhaust Ports: 8.90 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: C0023B
Operation: 3/2
Port size: 3/8″ PTF
In-Out Ports: 6.60 Cv
Out-Exhaust Ports: 6.60 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: CR021D1M2
Operation: 3/2
Port size: 3/4″ PTF
In-Out Ports: 12.60 Cv
Out-Exhaust Ports: 8.60 Cv – Lh: 0906.79.49.77
Item: 2493220-0801-G
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Port size: 1-1/2″ NPT;2″ NPT
Materials: Aluminum
Voltage: 120Vac – Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R417A-A313JB
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: V61R417A-A313JA
Connector type: 22mm Industrial standard
Operation: 3/2
Function: Normally closed
Actuation: Sol/Spring
Manual override: Non-Locking
Port size: 1/4″ NPT
Voltage: 24Vdc – Lh: 0906.79.49.77

 

Item: C2VA00418
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00428
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C24GJ0418
Shape: Straight
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/8″ NPT
Hex (inch): 9/16
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00418
Shape: Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00210
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/32
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77
Item: K910014
Connector type: Cable grip
Electrical connection: 22mm Industrial standard
Operation: 5/2
Actuation: Sol/Spring
Port size: 3/8″ NPT
Voltage: 12Vdc – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00628
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 3/8
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00638
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 3/8
Thread: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C24GJ0638
Shape: Straight
O/D Tube: 3/8
Thread: 3/8″ NPT
Hex (inch): 11/16
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00428
Shape: Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00110
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/8
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77
Item: C24GJ0428
Shape: Straight
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/4″ NPT
Hex (inch): 9/16
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: MM002A
Thread: 1/4″ NPT
Hex (inch): 9/16 – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00218
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/32
Thread: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C20GF0500
Shape: Straight
O/D Tube: 5/16
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00210
Shape: Banjo
O/D Tube: 5/32
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00438
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MM008A
Thread: 1″ NPT
Hex (inch): 1-5/16 – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00628
Shape: Banjo
O/D Tube: 3/8
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00218
Shape: Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C24GH0738
Shape: Straight
O/D Tube: 1/2
Thread: 3/8″ NPT
Hex (inch): 3/4
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00410
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00638
Shape: Banjo
O/D Tube: 3/8
Thread: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C20GF0700
Shape: Straight
O/D Tube: 1/2
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00518
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MM001A
Thread: 1/8″ NPT
Hex (inch): 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: T56A1800
Materials: POM
Thread: 1/8″ NPT
Thread type: NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00528
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00110
Shape: Banjo
O/D Tube: 1/8
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00318
Shape: Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 1/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MM003A
Thread: 3/8″ NPT
Hex (inch): 11/16 – Lh: 0906.79.49.77
Item: MM004A
Thread: 1/2″ NPT
Hex (inch): 7/8 – Lh: 0906.79.49.77
Item: C24GH0418
Shape: Straight
O/D Tube: 1/4
Thread: 1/8″ NPT
Hex (inch): 9/16
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00648
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 3/8
Thread: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00748
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/2
Thread: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: MM006A
Thread: 3/4″ NPT
Hex (inch): 1-1/16″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00438
Shape: Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00528
Shape: Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C20GF0600
Shape: Straight
O/D Tube: 3/8
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C20GF0400
Shape: Straight
O/D Tube: 1/4
Series: Pneufit C
Tube sizes: 1/2″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00228
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/32
Thread: 1/4″  – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00548
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00738
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 1/2
Thread: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00538
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 5/16
Thread: 3/8″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00318
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 3/16
Thread: 1/8″ NPT
– Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00648
Shape: Banjo
O/D Tube: 3/8
Thread: 1/2″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00518
Shape: Banjo
O/D Tube: 5/16 – Lh: 0906.79.49.77
Thread: 1/8″ NPT
Item: C2VA00328
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 3/16
Thread: 1/4″ NPT – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00228
Shape: Banjo
O/D Tube: 5/32
Thread: 1/4″ NPT
Tube sizes: 5/32″ – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2VA00310
Shape: Elbow;Banjo
O/D Tube: 3/16
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77
Item: C2WA00410
Shape: Banjo
O/D Tube: 1/4
Thread: 10-32UNF – Lh: 0906.79.49.77

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại Lý Van , Xylanh , Cảm biến , Lọc , Khớp nối Norgren Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan