ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI APLAB

Hiển thị một kết quả duy nhất

Aplab đã phục vụ thị trường toàn cầu trong gần nửa thế kỷ và cung cấp nhiều loại sản phẩm điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn và độ tin cậy như UL, VDE, v.v.

Công ty có nhiều Bộ phận sản phẩm là Dụng cụ đo lường Aplab và kiểm tra, Bộ chuyển đổi điện Aplab & Điều khiển, Hệ thống UPS và Tự động hóa Ngân hàng & Bán lẻ.

 Đại lý phân phối Aplab có văn phòng hỗ trợ và bán hàng tại hơn 50 thành phố trên khắp Ấn Độ! Aplab được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng sản phẩm, tính liêm chính trong kinh doanh và kỹ năng kỹ thuật sáng tạo.

Ngày nay, nó là nguồn được ưa chuộng trên toàn cầu cho các sản phẩm thử nghiệm, đo lường và hệ thống điện. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu EMI-EMC và được đánh dấu CE. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng được hỗ trợ bởi các cơ sở R&D nội bộ có trình độ cao đảm bảo tuân thủ các Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chi tiết

Aplab đã phục vụ thị trường toàn cầu trong gần nửa thế kỷ và cung cấp nhiều loại sản phẩm điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn và độ tin cậy như UL, VDE, v.v.

Công ty có nhiều Bộ phận sản phẩm là Dụng cụ đo lường Aplab và kiểm tra, Bộ chuyển đổi điện Aplab & Điều khiển, Hệ thống UPS và Tự động hóa Ngân hàng & Bán lẻ.

 Đại lý phân phối Aplab có văn phòng hỗ trợ và bán hàng tại hơn 50 thành phố trên khắp Ấn Độ! Aplab được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng sản phẩm, tính liêm chính trong kinh doanh và kỹ năng kỹ thuật sáng tạo.

Ngày nay, nó là nguồn được ưa chuộng trên toàn cầu cho các sản phẩm thử nghiệm, đo lường và hệ thống điện. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu EMI-EMC và được đánh dấu CE. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng được hỗ trợ bởi các cơ sở R&D nội bộ có trình độ cao đảm bảo tuân thủ các Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chi tiết

Aplab đã phục vụ thị trường toàn cầu trong gần nửa thế kỷ và cung cấp nhiều loại sản phẩm điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn và độ tin cậy như UL, VDE, v.v.

Công ty có nhiều Bộ phận sản phẩm là Dụng cụ đo lường Aplab và kiểm tra, Bộ chuyển đổi điện Aplab & Điều khiển, Hệ thống UPS và Tự động hóa Ngân hàng & Bán lẻ.

Chi tiết

Aplab đã phục vụ thị trường toàn cầu trong gần nửa thế kỷ và cung cấp nhiều loại sản phẩm điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn và độ tin cậy như UL, VDE, v.v. Công ty có nhiều Bộ phận sản phẩm là Dụng cụ đo lường Aplab và […]

Chi tiết