ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SYNCROFLO

Showing 1–10 of 11 results

Máy bơm xy lanh SyncroFlo được dẫn động bằng động cơ điện thẳng đứng hoặc động cơ diesel thông qua hộp số góc vuông. Máy bơm tua bin trục đứng SyncroFlo có thể được thiết kế riêng cho ngành dầu khí và có thể xử lý nước ngọt hoặc nước biển cho mục đích làm mát, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cấp nước chung và rửa trôi hoặc nước khoan.

Bơm định lượng SyncroFlo cũng có thể được sử dụng để xử lý dầu thô hoặc kiểm soát sự cố tràn. Đối với các vị trí sân ga hoặc cầu cảng, chúng có thể dùng cấp xả dưới boong.

SyncroFlo pump là công ty đầu tiên đóng gói sẵn hệ thống bơm dùng cho nước sinh hoạt (hệ thống ống nước).

Vào đầu những năm 70, bơm thủy lực SyncroFlo quyết định sẽ dành toàn bộ nguồn lực của mình để xây dựng thiết bị cho một loại nhà máy điện mới, nhà máy điện hạt nhân.

Chi tiết

Được thành lập vào đầu những năm 60, SyncroFlo tiên phong trong lĩnh vực các hệ thống bơm được lắp ráp sẵn. Ngày nay, các cơ sở hệ thống lắp đặt, sản xuất lớn của đại lý pump SyncroFlo lần lượt được xây dựng.

SyncroFlo việt nam đi tiên phong trong các hệ thống bơm lắp ráp sẵn. Ngày nay, cơ sở hệ thống đã được lắp đặt của máy bơm SyncroFlo bao gồm một số hệ thống bơm lớn nhất từng được chế tạo,chuyên sản xuất thiết bị nhà máy điện.

Cho dù nguồn nước phòng cháy chữa cháy nằm ở dưới mặt đất hay trên bồn, giải pháp kỹ thuật bơm tốt nhất là bơm tuabin trục đứng đa tầng. Với loại thiết bị này, các cánh quạt được ngâm hoàn toàn trong nước và luôn hoạt động tốt.

Chi tiết

Vào cuối những năm 1980, bơm trục đứng SyncroFlo bắt đầu xây dựng các gói thầu cho HVAC, phòng cháy chữa cháy và tưới cỏ, và phát triển thành công ty mà ngành công nghiệp biết đến chúng tôi như ngày nay.

Đại lý phân phốiSyncroFlo tại việt nam phân phối : Đầu hút khớp nối linh hoạt SyncroFlo, bơm trục đứng đồng trục SyncroFlo, bơm trục ngang SyncroFlo ,bơm khí nén SyncroFlo, bơm thủy lực SyncroFlo, bơm định lượng SyncroFlo, Tua bin trục đứng SyncroFlo.

Chi tiết

Được thành lập vào đầu những năm 60, SyncroFlo tiên phong trong lĩnh vực các hệ thống bơm được lắp ráp sẵn. Ngày nay, các cơ sở hệ thống lắp đặt, sản xuất lớn của đại lý pump SyncroFlo lần lượt được xây dựng.

SyncroFlo việt nam đi tiên phong trong các hệ thống bơm lắp ráp sẵn. Ngày nay, cơ sở hệ thống đã được lắp đặt của máy bơm SyncroFlo bao gồm một số hệ thống bơm lớn nhất từng được chế tạo,chuyên sản xuất thiết bị nhà máy điện.

Cho dù nguồn nước phòng cháy chữa cháy nằm ở dưới mặt đất hay trên bồn, giải pháp kỹ thuật bơm tốt nhất là bơm tuabin trục đứng đa tầng. Với loại thiết bị này, các cánh quạt được ngâm hoàn toàn trong nước và luôn hoạt động tốt.

Máy bơm xy lanh SyncroFlo được dẫn động bằng động cơ điện thẳng đứng hoặc động cơ diesel thông qua hộp số góc vuông. Máy bơm tua bin trục đứng SyncroFlo có thể được thiết kế riêng cho ngành dầu khí và có thể xử lý nước ngọt hoặc nước biển cho mục đích làm mát, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cấp nước chung và rửa trôi hoặc nước khoan.

Chi tiết

Được thành lập vào đầu những năm 60, SyncroFlo tiên phong trong lĩnh vực các hệ thống bơm được lắp ráp sẵn. Ngày nay, các cơ sở hệ thống lắp đặt, sản xuất lớn của đại lý pump SyncroFlo lần lượt được xây dựng.

SyncroFlo việt nam đi tiên phong trong các hệ thống bơm lắp ráp sẵn. Ngày nay, cơ sở hệ thống đã được lắp đặt của máy bơm SyncroFlo bao gồm một số hệ thống bơm lớn nhất từng được chế tạo,chuyên sản xuất thiết bị nhà máy điện.

Cho dù nguồn nước phòng cháy chữa cháy nằm ở dưới mặt đất hay trên bồn, giải pháp kỹ thuật bơm tốt nhất là bơm tuabin trục đứng đa tầng. Với loại thiết bị này, các cánh quạt được ngâm hoàn toàn trong nước và luôn hoạt động tốt.

Chi tiết

Được thành lập vào đầu những năm 60, SyncroFlo tiên phong trong lĩnh vực các hệ thống bơm được lắp ráp sẵn. Ngày nay, các cơ sở hệ thống lắp đặt, sản xuất lớn của đại lý pump SyncroFlo lần lượt được xây dựng.

SyncroFlo việt nam đi tiên phong trong các hệ thống bơm lắp ráp sẵn. Ngày nay, cơ sở hệ thống đã được lắp đặt của máy bơm SyncroFlo bao gồm một số hệ thống bơm lớn nhất từng được chế tạo,chuyên sản xuất thiết bị nhà máy điện.

Cho dù nguồn nước phòng cháy chữa cháy nằm ở dưới mặt đất hay trên bồn, giải pháp kỹ thuật bơm tốt nhất là bơm tuabin trục đứng đa tầng. Với loại thiết bị này, các cánh quạt được ngâm hoàn toàn trong nước và luôn hoạt động tốt.

Chi tiết

Vào đầu những năm 70, bơm thủy lực SyncroFlo quyết định sẽ dành toàn bộ nguồn lực của mình để xây dựng thiết bị cho một loại nhà máy điện mới, nhà máy điện hạt nhân.

Vào cuối những năm 1980, bơm trục đứng SyncroFlo bắt đầu xây dựng các gói thầu cho HVAC, phòng cháy chữa cháy và tưới cỏ, và phát triển thành công ty mà ngành công nghiệp biết đến chúng tôi như ngày nay.

Đại lý phân phối SyncroFlo tại việt nam: Đầu hút khớp nối linh hoạt SyncroFlo, bơm trục đứng đồng trục SyncroFlo, bơm trục ngang SyncroFlo ,bơm khí nén SyncroFlo, bơm thủy lực SyncroFlo, bơm định lượng SyncroFlo, Tua bin trục đứng SyncroFlo.

Chi tiết

Được thành lập vào đầu những năm 60, SyncroFlo tiên phong trong lĩnh vực các hệ thống bơm được lắp ráp sẵn. Ngày nay, các cơ sở hệ thống lắp đặt, sản xuất lớn của đại lý pump SyncroFlo lần lượt được xây dựng.

SyncroFlo việt nam đi tiên phong trong các hệ thống bơm lắp ráp sẵn. Ngày nay, cơ sở hệ thống đã được lắp đặt của máy bơm SyncroFlo bao gồm một số hệ thống bơm lớn nhất từng được chế tạo,chuyên sản xuất thiết bị nhà máy điện.

Cho dù nguồn nước phòng cháy chữa cháy nằm ở dưới mặt đất hay trên bồn, giải pháp kỹ thuật bơm tốt nhất là bơm tuabin trục đứng đa tầng. Với loại thiết bị này, các cánh quạt được ngâm hoàn toàn trong nước và luôn hoạt động tốt.

Máy bơm xy lanh SyncroFlo được dẫn động bằng động cơ điện thẳng đứng hoặc động cơ diesel thông qua hộp số góc vuông. Máy bơm tua bin trục đứng SyncroFlo có thể được thiết kế riêng cho ngành dầu khí và có thể xử lý nước ngọt hoặc nước biển cho mục đích làm mát, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cấp nước chung và rửa trôi hoặc nước khoan.

Chi tiết

Bơm định lượng SyncroFlo cũng có thể được sử dụng để xử lý dầu thô hoặc kiểm soát sự cố tràn. Đối với các vị trí sân ga hoặc cầu cảng, chúng có thể dùng cấp xả dưới boong.

SyncroFlo pump là công ty đầu tiên đóng gói sẵn hệ thống bơm dùng cho nước sinh hoạt (hệ thống ống nước).

Vào đầu những năm 70, bơm thủy lực SyncroFlo quyết định sẽ dành toàn bộ nguồn lực của mình để xây dựng thiết bị cho một loại nhà máy điện mới, nhà máy điện hạt nhân.

Vào cuối những năm 1980, bơm trục đứng SyncroFlo bắt đầu xây dựng các gói thầu cho HVAC, phòng cháy chữa cháy và tưới cỏ, và phát triển thành công ty mà ngành công nghiệp biết đến chúng tôi như ngày nay.

Đại lý phân phốiSyncroFlo tại việt nam phân phối : Đầu hút khớp nối linh hoạt SyncroFlo, bơm trục đứng đồng trục SyncroFlo, bơm trục ngang SyncroFlo ,bơm khí nén SyncroFlo, bơm thủy lực SyncroFlo, bơm định lượng SyncroFlo, Tua bin trục đứng SyncroFlo.

Chi tiết

Được thành lập vào đầu những năm 60, SyncroFlo tiên phong trong lĩnh vực các hệ thống bơm được lắp ráp sẵn. Ngày nay, các cơ sở hệ thống lắp đặt, sản xuất lớn của đại lý pump SyncroFlo lần lượt được xây dựng.

SyncroFlo việt nam đi tiên phong trong các hệ thống bơm lắp ráp sẵn. Ngày nay, cơ sở hệ thống đã được lắp đặt của máy bơm SyncroFlo bao gồm một số hệ thống bơm lớn nhất từng được chế tạo,chuyên sản xuất thiết bị nhà máy điện.

Cho dù nguồn nước phòng cháy chữa cháy nằm ở dưới mặt đất hay trên bồn, giải pháp kỹ thuật bơm tốt nhất là bơm tuabin trục đứng đa tầng. Với loại thiết bị này, các cánh quạt được ngâm hoàn toàn trong nước và luôn hoạt động tốt.

Chi tiết
Trang 1 trên 212