ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI LEUTRON

Hiển thị một kết quả duy nhất

Leutron đã giải quyết vấn đề hạn chế xung đột biến và phóng điện đột biến trong hơn 60 năm. Dòng sản phẩm của chúng tôi, các khe hở tia lửa cách ly hiệu suất cao được bịt kín chứa đầy khí trơ, được đặc trưng bởi độ tin cậy vượt trội.

Sản phẩm phù hợp với mọi yêu cầu. Bộ lọc EMC Leutron có bảo vệ đột biến có rất nhiều ứng dụng và các thông số khác nhau về điện áp, dòng điện, tần số, mức bảo vệ, v.v., nên cần có các giải pháp phù hợp lý tưởng để sử dụng.

Chi tiết

Leutron đã giải quyết vấn đề hạn chế xung đột biến và phóng điện đột biến trong hơn 60 năm. Dòng sản phẩm của chúng tôi, các khe hở tia lửa cách ly hiệu suất cao được bịt kín chứa đầy khí trơ, được đặc trưng bởi độ tin cậy vượt trội.

Sản phẩm phù hợp với mọi yêu cầu. Bộ lọc EMC Leutron có bảo vệ đột biến có rất nhiều ứng dụng và các thông số khác nhau về điện áp, dòng điện, tần số, mức bảo vệ, v.v., nên cần có các giải pháp phù hợp lý tưởng để sử dụng.

Chi tiết

Leutron đã bảo vệ con người và tài sản trong hơn 60 năm và quan tâm đến việc hạn chế quá điện áp và tiêu tán dòng điện tăng vọt cho bạn với tư cách là khách hàng.

Leutron đã giải quyết vấn đề hạn chế xung đột biến và phóng điện đột biến trong hơn 60 năm. Dòng sản phẩm của chúng tôi, các khe hở tia lửa cách ly hiệu suất cao được bịt kín chứa đầy khí trơ, được đặc trưng bởi độ tin cậy vượt trội.

Sản phẩm phù hợp với mọi yêu cầu. Bộ lọc EMC Leutron có bảo vệ đột biến có rất nhiều ứng dụng và các thông số khác nhau về điện áp, dòng điện, tần số, mức bảo vệ, v.v., nên cần có các giải pháp phù hợp lý tưởng để sử dụng.

Chi tiết

Leutron đã bảo vệ con người và tài sản trong hơn 60 năm và quan tâm đến việc hạn chế quá điện áp và tiêu tán dòng điện tăng vọt cho bạn với tư cách là khách hàng.

Leutron đã giải quyết vấn đề hạn chế xung đột biến và phóng điện đột biến trong hơn 60 năm. Dòng sản phẩm của chúng tôi, các khe hở tia lửa cách ly hiệu suất cao được bịt kín chứa đầy khí trơ, được đặc trưng bởi độ tin cậy vượt trội.

Sản phẩm phù hợp với mọi yêu cầu. Bộ lọc EMC Leutron có bảo vệ đột biến có rất nhiều ứng dụng và các thông số khác nhau về điện áp, dòng điện, tần số, mức bảo vệ, v.v., nên cần có các giải pháp phù hợp lý tưởng để sử dụng.

Chi tiết