CÔNG TẮC KISTLER

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến lực áp điện của Kistler là lựa chọn tốt nhất để đo chính xác lực nén và lực kéo động và bán tĩnh. Kistler cung cấp cả cảm biến áp điện và áp điện để đo áp suất – vì vậy chúng tôi có giải pháp phù hợp cho nhiều ứng dụng. Cảm biến áp suất áp điện thích hợp để đo các đường cong hoặc xung áp suất động, động và bán tĩnh. Cảm biến áp suất Kistler thích hợp để đo đường cong áp suất tĩnh và bán tĩnh.

Chi tiết

Kistler là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ đo lường động để đo áp suất, lực, Cảm biến lực Kistler, Cảm biến mô-men xoắn Kistler, Cảm biến áp suất Kistler, Thiết bị điều hòa tín hiệu Kistler, Hệ thống thu thập dữ liệu Kistler, Cảm biến Optosensors Kistler, Công tắc tiệm cận cảm ứng Kistler, Cảm biến căng thẳng Kistler, Cảm biến gia tốc kế Kistler, Thiết bị giám sát Kistler, Hệ thống kết hợp điện cơ Kistler, Cảm biến đo lực cắt Kistler, mô-men xoắn và gia tốc… Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp và khoa học để cải tiến sản phẩm và giúp quy trình sản xuất của họ hiệu quả hơn. Cảm biến áp điện Kistler là trung tâm của mọi thiết bị đo lường của Kistler và dựa trên công nghệ áp điện, thành phần quan trọng nhất trong công nghệ đo lường của chúng tôi.

Chi tiết

Kistler là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ đo lường động để đo áp suất, lực, Cảm biến lực Kistler, Cảm biến gia tốc kế Kistler, Thiết bị giám sát Kistler, Hệ thống kết hợp điện cơ Kistler, Cảm biến đo lực cắt Kistler, mô-men xoắn và gia tốc… Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp và khoa học để cải tiến sản phẩm và giúp quy trình sản xuất của họ hiệu quả hơn. Cảm biến áp điện Kistler là trung tâm của mọi thiết bị đo lường của Kistler và dựa trên công nghệ áp điện, thành phần quan trọng nhất trong công nghệ đo lường của chúng tôi.

Cảm biến lực áp điện của Kistler là lựa chọn tốt nhất để đo chính xác lực nén và lực kéo động và bán tĩnh. Kistler cung cấp cả cảm biến áp điện và áp điện để đo áp suất – vì vậy chúng tôi có giải pháp phù hợp cho nhiều ứng dụng. Cảm biến áp suất áp điện thích hợp để đo các đường cong hoặc xung áp suất động, động và bán tĩnh. Cảm biến áp suất Kistler thích hợp để đo đường cong áp suất tĩnh và bán tĩnh.

Chi tiết

Kistler Việt Nam là chuyên gia về các loại sản phẩm Thiết bị Kistler tại Việt Nam chuyên dùng:

Strain Sensor, Surface Strain Sensor, ±600 µɛ

Type 9232A

Strain Sensor, Surface Strain Sensor, ±800 µɛ

Type 9237B

Strain Sensor, Surface Strain Transmitter, ±800 µɛ

Type 9238B

Transversal Strain Measuring Pin 8mm, 0 … -500 µε

Type 9240A

Strain Sensor, Transversal Measuring Pin 10mm, ±500 µε

Type 9241C

Strain Sensor, Longitudinal Measuring Pin M10, ±1500 µɛ

Type 9243B

Fork light barrier, Infrared light, Fork width up to 20 mm

Type PMI Serie

Fork light barrier, Infrared light, Fork width up to 40 mm

Type PSI Serie

Fork light barrier, Infrared light, Fork width up to 80 mm

Type PKI Serie

Fork light barrier, Laser red light, Fork width up to 100 mm

Type PKL Serie

Fork light barrier, Laser red light, Fork width up to 40 mm

Type PSL Serie

Fork light barrier, Red light, Fork width up to 40 mm

Type PSV Serie

Fork light barrier, Infrared light, Fork width 5 mm

Type PDI Serie

Fork light barrier, Infrared light, Fork width 5 mm

Type PXI Serie

Through beam light barrier in flat housing, Infrared light, range up to 700 mm

Through beam light barrier in flat housing, Laser red light, range up to 1000 mm

Type PGI-L Serie

Fork light barrier, with S2 connection, Infrared light, Fork width up to 20 mm

Type PM-S2 Serie

Fork light barrier, with S2 connection, Infrared light, Fork width up to 40 mm

Type PS-S2 Serie

Fork light barrier, with S2 connection, Infrared light, Fork width up to 30 mm

Type PE-S2 Serie

Through beam light barrier in flat housing, with S2 connection, Infrared light, range up to 1000 mm

Type PG

Chi tiết

Kistler là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ đo lường động để đo áp suất, lực, Cảm biến lực Kistler, Cảm biến gia tốc kế Kistler, Thiết bị giám sát Kistler, Hệ thống kết hợp điện cơ Kistler, Cảm biến đo lực cắt Kistler, mô-men xoắn và gia tốc… Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp và khoa học để cải tiến sản phẩm và giúp quy trình sản xuất của họ hiệu quả hơn. Cảm biến áp điện Kistler là trung tâm của mọi thiết bị đo lường của Kistler và dựa trên công nghệ áp điện, thành phần quan trọng nhất trong công nghệ đo lường của chúng tô

Chi tiết

Kistler là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ đo lường động để đo áp suất, lực, Cảm biến lực Kistler, Cảm biến gia tốc kế Kistler, Thiết bị giám sát Kistler, Hệ thống kết hợp điện cơ Kistler, Cảm biến đo lực cắt Kistler, mô-men xoắn và gia tốc… Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp và khoa học để cải tiến sản phẩm và giúp quy trình sản xuất của họ hiệu quả hơn. Cảm biến áp điện Kistler là trung tâm của mọi thiết bị đo lường của Kistler và dựa trên công nghệ áp điện, thành phần quan trọng nhất trong công nghệ đo lường của chúng tôi.

Chi tiết

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp và khoa học để cải tiến sản phẩm và giúp quy trình sản xuất của họ hiệu quả hơn. Cảm biến áp điện Kistler là trung tâm của mọi thiết bị đo lường của Kistler và dựa trên công nghệ áp điện, thành phần quan trọng nhất trong công nghệ đo lường của chúng tôi.

Cảm biến lực áp điện của Kistler là lựa chọn tốt nhất để đo chính xác lực nén và lực kéo động và bán tĩnh. Kistler cung cấp cả cảm biến áp điện và áp điện để đo áp suất – vì vậy chúng tôi có giải pháp phù hợp cho nhiều ứng dụng. Cảm biến áp suất áp điện thích hợp để đo các đường cong hoặc xung áp suất động, động và bán tĩnh. Cảm biến áp suất Kistler thích hợp để đo đường cong áp suất tĩnh và bán tĩnh.

Chi tiết

Đại lý phân phối Kistler tại việt nam cung cấp công nghệ đo lường của mình để đóng góp quan trọng vào sự phát triển hơn nữa của các xu hướng lớn hiện tại, bao gồm công nghệ truyền động điện khí hóa, lái xe tự động, giảm phát thải và Công nghiệp 4.0. Được xây dựng dựa trên kiến ​​thức ứng dụng sâu rộng hơn 60 năm, danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi bao gồm tất cả các ứng dụng và dịch vụ trong công nghệ đo áp điện.

Chi tiết

Kistler là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ đo lường động để đo áp suất, lực, Cảm biến lực Kistler, Cảm biến gia tốc kế Kistler, Thiết bị giám sát Kistler, Hệ thống kết hợp điện cơ Kistler, Cảm biến đo lực cắt Kistler, mô-men xoắn và gia tốc… Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp và khoa học để cải tiến sản phẩm và giúp quy trình sản xuất của họ hiệu quả hơn. Cảm biến áp điện Kistler là trung tâm của mọi thiết bị đo lường của Kistler và dựa trên công nghệ áp điện, thành phần quan trọng nhất trong công nghệ đo lường của chúng tôi.

Chi tiết