ĐẦU DÒ MIGATRON

Hiển thị một kết quả duy nhất

Từ năm 1979, Migatron đã sử dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề khó khăn về cảm biến và điều khiển trong nhiều ngành công nghiệp. Nhiều cảm biến Migatron được lắp đặt vào những năm 1980 đã hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà […]

Chi tiết

Cảm biến siêu âm của Migatron có thể giải quyết các giải pháp cảm biến cho các ngành công nghiệp trên diện rộng. Từ sản xuất và đóng chai thực phẩm đến đo khoảng cách và cảm biến trong môi trường nguy hiểm, cảm biến của chúng tôi có thể giúp sắp xếp hợp lý cơ sở của bạn một cách dễ dàng.

Chi tiết

Migatron đã sử dụng công nghệ điều khiển và cảm biến siêu âm Migatron để giải quyết các vấn đề khó khăn về cảm biến/điều khiển trong nhiều ngành công nghiệp. Siêu âm đang được chấp nhận rộng rãi vì nó có những ưu điểm khác biệt so với các cảm biến thông thường. Các ứng dụng thành công bao gồm từ việc đếm chai và phát hiện mức đơn giản, tốc độ cao cho đến điều khiển quy trình vòng kín rất phức tạp.

Chi tiết

Từ năm 1979, Migatron đã sử dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề khó khăn về cảm biến và điều khiển trong nhiều ngành công nghiệp. Nhiều cảm biến Migatron được lắp đặt vào những năm 1980 đã hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không gặp sự cố cho đến tận ngày nay – một minh chứng cho chất lượng và độ bền. Mỗi cảm biến của chúng tôi đều có sẵn các tùy chọn để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu các tùy chọn tiêu chuẩn của chúng tôi không thực hiện được công việc, chúng tôi sẽ thiết kế các đơn vị tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chi tiết

Từ năm 1979, Migatron đã sử dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề khó khăn về cảm biến và điều khiển trong nhiều ngành công nghiệp. Nhiều cảm biến Migatron được lắp đặt vào những năm 1980 đã hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không gặp sự cố cho đến tận ngày nay – một minh chứng cho chất lượng và độ bền. Mỗi cảm biến của chúng tôi đều có sẵn các tùy chọn để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu các tùy chọn tiêu chuẩn của chúng tôi không thực hiện được công việc, chúng tôi sẽ thiết kế các đơn vị tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chi tiết