ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ECOSPRAY

Hiển thị một kết quả duy nhất

Các giải pháp tích hợp của chúng tôi, từ thu giữ carbon, năng lượng xanh, nhiên liệu sạch và tái tạo cũng như kiểm soát ô nhiễm không khí, đang tiến tới quá trình khử cacbon và tạo ra năng lượng xanh. Đầu dò Ecospray  có thể được lắp đặt ở phía sau tháp DeSOx và có độ giảm áp suất thấp cũng như hiệu suất loại bỏ cao. WESP, như một tùy chọn cho cả Open Loop và Hybrid EGCS, có thể được tích hợp vào tháp DeSOx hiện có hoặc được cài đặt dưới dạng một thiết bị độc lập.

Chi tiết

Ecospray cung cấp đầy đủ các hệ thống cho lĩnh vực sản xuất và thiêu đốt năng lượng. Với kinh nghiệm có được qua nhiều năm làm nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp này,

Các hệ thống của đại lý Ecospray đã được cài đặt trong các hoạt động sản xuất năng lượng sử dụng nồi hơi sinh khối, quá trình nhiên liệu than và dầu, và tua-bin khí của các nhà máy đồng phát (máy phát điện diesel chạy bằng khí, sinh khối và diesel).

Ecospray việt nam có thể cung cấp cảm biến Ecospray các hệ thống tích hợp được thiết kế đặc biệt cho các đặc điểm và nhu cầu độc đáo của sản xuất điện, thiêu đốt và lãng phí cho các ngành năng lượng

Chi tiết

Ecospray việt nam có thể cung cấp cảm biến Ecospray các hệ thống tích hợp được thiết kế đặc biệt cho các đặc điểm và nhu cầu độc đáo của sản xuất điện, thiêu đốt và lãng phí cho các ngành năng lượng

Nhà phân phối Ecospray tại Việt Nam là một trong những công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực làm sạch khí thải của động cơ diesel hàng hải (EGCS), nhưng cũng là công ty quan trọng trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học cải tiến với quá trình hóa lỏng biomethane trong LNG sinh học và hóa lỏng CO 2 .

Chi tiết

Ecospray cung cấp đầy đủ các hệ thống cho lĩnh vực sản xuất và thiêu đốt năng lượng. Với kinh nghiệm có được qua nhiều năm làm nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp này,

Các hệ thống của đại lý Ecospray đã được cài đặt trong các hoạt động sản xuất năng lượng sử dụng nồi hơi sinh khối, quá trình nhiên liệu than và dầu, và tua-bin khí của các nhà máy đồng phát (máy phát điện diesel chạy bằng khí, sinh khối và diesel).

Ecospray việt nam có thể cung cấp cảm biến Ecospray các hệ thống tích hợp được thiết kế đặc biệt cho các đặc điểm và nhu cầu độc đáo của sản xuất điện, thiêu đốt và lãng phí cho các ngành năng lượng

Chi tiết

Ecospray cung cấp đầy đủ các hệ thống cho lĩnh vực sản xuất và thiêu đốt năng lượng. Với kinh nghiệm có được qua nhiều năm làm nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp này, Các hệ thống của đại lý Ecospray đã được cài đặt trong các hoạt động sản xuất năng lượng […]

Chi tiết

Ecospray cung cấp đầy đủ các hệ thống cho lĩnh vực sản xuất và thiêu đốt năng lượng. Với kinh nghiệm có được qua nhiều năm làm nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp này, Các hệ thống của đại lý Ecospray đã được cài đặt trong các hoạt động sản xuất năng lượng […]

Chi tiết