KAYE VIỆT NAM

Hiển thị một kết quả duy nhất

Trong hơn 60 năm,Kaye Việt Nam luôn đi đầu trong lĩnh vực đo lường quy trình có độ chính xác cao. Máy ghi nhiệt độ Kaye ứng dụng từ xác nhận quy trình nhiệt và giám sát môi trường đến hiệu chuẩn cảm biến, công nghệ Kaye đã cung cấp các hệ thống đo lường chính xác và thân thiện nhất hiện có trên thị trường.

Thiết bị Kaye đã trở thành tiêu chuẩn giúp khách hàng tăng hiệu quả của quy trình xác nhận và ghi lại kết quả. Dòng sản phẩm Kaye được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp khắt khe nhất về cải tiến quy trình, xác nhận nhiệt và báo cáo.

Chi tiết
KAYE Việt Nam

Máy ghi nhiệt độ Kaye Trong hơn 60 năm, Kaye luôn đi đầu trong lĩnh vực đo lường quy trình có độ chính xác cao. Máy ghi nhiệt độ Kaye ứng dụng từ xác nhận quy trình nhiệt và giám sát môi trường đến hiệu chuẩn cảm biến, công nghệ Kaye đã cung cấp các […]

Chi tiết
Máy ghi nhiệt độ Kaye