CẢM BIẾN GIMATIC

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đại lý Gimatic có thể tự hào với một loạt các sản phẩm Cảm biến Gimatic được cung cấp và sử dụng trên toàn thế giới trên nhiều thị trường khác nhau. Để cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, Gimatic đã quyết định không giới hạn mình trong việc xử lý một mình, mà còn cung cấp các cảm biếnlinh kiện cho ngành nhựa. Thách thức mới mà Gimatic phải đối mặt hôm nay là tham gia vào thị trường thiết bị truyền động điện được trình bày dưới thương hiệu Cơ điện tử.

Chi tiết

Bộ truyền động tuyến tính Gimatic cho phép di chuyển một bộ phận giữa hai điểm bằng chuyển động tuyến tính. Bộ truyền động Gimatic tại Việt Nam được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên EOAT và cho các ứng dụng Pick & Place.Cảm biến siêu âm Gimatic cần đo thường không có tính chất điện như nhiệt độ, áp suất,… tác động lên cảm biến cho ta một đại lượng đặc trưng mang tính chất điện như điện tích, điện áp, dòng điện,… chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đo.

Bộ truyền động tuyến tính bằng khí nén hoạt động với khí nén, thường ở áp suất từ ​​2 đến 8 bar. Bộ truyền động khí nén Gimatic có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng kéo/đẩy, nâng/di chuyển hoặc gắp và đặt. Dây dẫn khí Gimatic

Chi tiết

Đại lý Gimatic có thể tự hào với một loạt các sản phẩm Cảm biến Gimatic được cung cấp và sử dụng trên toàn thế giới trên nhiều thị trường khác nhau. Để cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, Gimatic đã quyết định không giới hạn mình trong việc xử lý một mình, mà còn cung cấp các cảm biếnlinh kiện cho ngành nhựa. Thách thức mới mà Gimatic phải đối mặt hôm nay là tham gia vào thị trường thiết bị truyền động điện được trình bày dưới thương hiệu Cơ điện tử.

Trước khi vào tìm hiểu sản phẩm Cảm biến Gimatic, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu một số thông tin về Cảm biến và công dụng của nó như thế nào:Cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái, quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

Gimatic có thể dựa vào một bộ phận nội bộ chuyên thiết kế và sản xuất cảm biến. Điều này cho phép đạt được các giải pháp tiên tiến cho EOAT cũng như các giải pháp cho nhiều ứng dụng khác.

Bộ truyền động tuyến tính Gimatic cho phép di chuyển một bộ phận giữa hai điểm bằng chuyển động tuyến tính. Bộ truyền động Gimatic tại Việt Nam được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên EOAT và cho các ứng dụng Pick & Place.Cảm biến siêu âm Gimatic cần đo thường không có tính chất điện như nhiệt độ, áp suất,… tác động lên cảm biến cho ta một đại lượng đặc trưng mang tính chất điện như điện tích, điện áp, dòng điện,… chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đo.

Chi tiết

Đại lý Gimatic có thể tự hào với một loạt các sản phẩm Cảm biến Gimatic được cung cấp và sử dụng trên toàn thế giới trên nhiều thị trường khác nhau. Để cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, Gimatic đã quyết định không giới hạn mình trong việc xử lý một mình, mà còn cung cấp các cảm biếnlinh kiện cho ngành nhựa. Thách thức mới mà Gimatic phải đối mặt hôm nay là tham gia vào thị trường thiết bị truyền động điện được trình bày dưới thương hiệu Cơ điện tử.

Chi tiết

Bộ truyền động tuyến tính Gimatic cho phép di chuyển một bộ phận giữa hai điểm bằng chuyển động tuyến tính. Bộ truyền động Gimatic tại Việt Nam được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên EOAT và cho các ứng dụng Pick & Place.Cảm biến siêu âm Gimatic cần đo thường không có tính chất điện như nhiệt độ, áp suất,… tác động lên cảm biến cho ta một đại lượng đặc trưng mang tính chất điện như điện tích, điện áp, dòng điện,… chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đo.

Bộ truyền động tuyến tính bằng khí nén hoạt động với khí nén, thường ở áp suất từ ​​2 đến 8 bar. Bộ truyền động khí nén Gimatic có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng kéo/đẩy, nâng/di chuyển hoặc gắp và đặt. Dây dẫn khí Gimatic

Chi tiết

Đại lý Gimatic có thể tự hào với một loạt các sản phẩm Cảm biến Gimatic được cung cấp và sử dụng trên toàn thế giới trên nhiều thị trường khác nhau. Để cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, Gimatic đã quyết định không giới hạn mình trong việc xử lý một mình, mà còn cung cấp các cảm biếnlinh kiện cho ngành nhựa. Thách thức mới mà Gimatic phải đối mặt hôm nay là tham gia vào thị trường thiết bị truyền động điện được trình bày dưới thương hiệu Cơ điện tử.

Trước khi vào tìm hiểu sản phẩm Cảm biến Gimatic, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu một số thông tin về Cảm biến và công dụng của nó như thế nào:Cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái, quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

Gimatic có thể dựa vào một bộ phận nội bộ chuyên thiết kế và sản xuất cảm biến. Điều này cho phép đạt được các giải pháp tiên tiến cho EOAT cũng như các giải pháp cho nhiều ứng dụng khác.

Chi tiết

Bộ truyền động tuyến tính Gimatic cho phép di chuyển một bộ phận giữa hai điểm bằng chuyển động tuyến tính. Bộ truyền động Gimatic tại Việt Nam được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên EOAT và cho các ứng dụng Pick & Place.Cảm biến siêu âm Gimatic cần đo thường không có tính chất điện như nhiệt độ, áp suất,… tác động lên cảm biến cho ta một đại lượng đặc trưng mang tính chất điện như điện tích, điện áp, dòng điện,… chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đo.

Bộ truyền động tuyến tính bằng khí nén hoạt động với khí nén, thường ở áp suất từ ​​2 đến 8 bar. Bộ truyền động khí nén Gimatic có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng kéo/đẩy, nâng/di chuyển hoặc gắp và đặt. Dây dẫn khí Gimatic

Chi tiết