ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ MESSKO

Hiển thị một kết quả duy nhất

MESSKO Việt Nam phát triển từ năm 1911 từ một thương hiệu địa phương cho nhiệt kế lạnh MESSKO, áp suất không khí MESSKO, Đồng hồ đo nhiệt độ MESSKO vào một sản phẩm thương hiệu thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu cho tất cả các khía cạnh của giám sát, bảo vệ, vòng mở và vòng kín công nghệ điều khiển và tự động hóa liên quan đến máy biến áp.

Phạm vi hiện tại bao gồm nhiệt kế MESSKO,đại lý  MESSKO Việt Nam, chỉ báo mức dầu MESSKO, thiết bị giảm áp MESSKO, thở khử nước, chỉ báo dòng chảy, Cảm biến MESSKO hệ thống phân tích dầu và một loạt các dịch vụ tập trung vào phân tích và chẩn đoán phòng thí nghiệm cập nhật.

Chi tiết