CẢM BIẾN ÁP SUẤT CERLIC

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.

Hộp điều khiển Cerlic được thiết kế để cung cấp các thông số đọc đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe nhất của Xử lý nước, Xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Mỗi hộp điều khiển đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn NEMA 4X, đạt tiêu chuẩn với bộ sưởi tích hợp để lắp đặt ngoài trời, giúp dễ dàng tích hợp vào SCADA với đầu ra analog 4-20 mA hoặc đầu ra kỹ thuật số Profibus tùy chọn và có thể cắm và chạy với tất cả Cerlic X -Dòng cảm biến.

Chi tiết

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.

Hộp điều khiển Cerlic được thiết kế để cung cấp các thông số đọc đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe nhất của Xử lý nước, Xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Mỗi hộp điều khiển đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn NEMA 4X, đạt tiêu chuẩn với bộ sưởi tích hợp để lắp đặt ngoài trời, giúp dễ dàng tích hợp vào SCADA với đầu ra analog 4-20 mA hoặc đầu ra kỹ thuật số Profibus tùy chọn và có thể cắm và chạy với tất cả Cerlic X -Dòng cảm biến.

Chi tiết

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.

Hộp điều khiển Cerlic được thiết kế để cung cấp các thông số đọc đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe nhất của Xử lý nước, Xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Mỗi hộp điều khiển đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn NEMA 4X, đạt tiêu chuẩn với bộ sưởi tích hợp để lắp đặt ngoài trời, giúp dễ dàng tích hợp vào SCADA với đầu ra analog 4-20 mA hoặc đầu ra kỹ thuật số Profibus tùy chọn và có thể cắm và chạy với tất cả Cerlic X -Dòng cảm biến.

Tất cả các sản phẩm của đại lý phân phối Cerlic tại Việt Nam đều được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng. Nhiều phụ kiện Cerlic có sẵn để giúp quá trình cài đặt và bảo trì các cảm biến của chúng tôi trở nên dễ dàng

Chi tiết

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.

Hộp điều khiển Cerlic được thiết kế để cung cấp các thông số đọc đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe nhất của Xử lý nước, Xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Mỗi hộp điều khiển đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn NEMA 4X, đạt tiêu chuẩn với bộ sưởi tích hợp để lắp đặt ngoài trời, giúp dễ dàng tích hợp vào SCADA với đầu ra analog 4-20 mA hoặc đầu ra kỹ thuật số Profibus tùy chọn và có thể cắm và chạy với tất cả Cerlic X -Dòng cảm biến.

Tất cả các sản phẩm của đại lý phân phối Cerlic tại Việt Nam đều được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng. Nhiều phụ kiện Cerlic có sẵn để giúp quá trình cài đặt và bảo trì các cảm biến của chúng tôi trở nên dễ dàng

Bộ Điều Khiển Cerlic BB2 là hộp điều khiển mạnh mẽ có thể hỗ trợ kết hợp tối đa bốn cảm biến khác nhau từ dòng X đo oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, pH, ORP và lưu lượng kênh mở.

Chi tiết

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. […]

Chi tiết

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , Cerlic Sensor, cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.

Hộp điều khiển Cerlic được thiết kế để cung cấp các thông số đọc đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe nhất của Xử lý nước, Xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Mỗi hộp điều khiển đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn NEMA 4X, đạt tiêu chuẩn với bộ sưởi tích hợp để lắp đặt ngoài trời, giúp dễ dàng tích hợp vào SCADA với đầu ra analog 4-20 mA hoặc đầu ra kỹ thuật số Profibus tùy chọn và có thể cắm và chạy với tất cả Cerlic X -Dòng cảm biến.

Chi tiết

Tất cả các sản phẩm của đại lý phân phối Cerlic tại Việt Nam đều được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng. Nhiều phụ kiện Cerlic có sẵn để giúp quá trình cài đặt và bảo trì các cảm biến của chúng tôi trở nên dễ dàng

Bộ Điều Khiển Cerlic BB2 là hộp điều khiển mạnh mẽ có thể hỗ trợ kết hợp tối đa bốn cảm biến khác nhau từ dòng X đo oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, pH, ORP và lưu lượng kênh mở.

Có thể sử dụng cảm biến độ bền pH và/hoặc ORP của Cerlic cùng với các cảm biến Cerlic việt nam khác hoặc như một cảm biến độc lập. Biết ngay những gì đang xảy ra với pH và ORP với các cảm biến chính xác và dễ sử dụng.

Cảm biến điện từ Cerlic là lý tưởng để đo TS

Chi tiết

Cerlic được thành lập vào năm 1994,cung cấp cảm biến quang học Cerlic , cảm biến áp suất Cerlic , cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, thiết bị truyền độ…tự làm sạch chất lượng cao nhất cho Nhà máy xử lý nước, Nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.

Hộp điều khiển Cerlic được thiết kế để cung cấp các thông số đọc đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe nhất của Xử lý nước, Xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác. Mỗi hộp điều khiển đều được bảo vệ theo tiêu chuẩn NEMA 4X, đạt tiêu chuẩn với bộ sưởi tích hợp để lắp đặt ngoài trời, giúp dễ dàng tích hợp vào SCADA với đầu ra analog 4-20 mA hoặc đầu ra kỹ thuật số Profibus tùy chọn và có thể cắm và chạy với tất cả Cerlic X -Dòng cảm biến.

Chi tiết

Tất cả các sản phẩm của đại lý Cerlic tại Việt Nam đều được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng. Nhiều phụ kiện Cerlic có sẵn để giúp quá trình cài đặt và bảo trì các cảm biến của chúng tôi trở nên dễ dàng

Bộ Điều Khiển Cerlic BB2 là hộp điều khiển mạnh mẽ có thể hỗ trợ kết hợp tối đa bốn cảm biến khác nhau từ dòng X đo oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, pH, ORP và lưu lượng kênh mở.

Chi tiết