VAN GIẢM ÁP SPIRAX SARCO

Hiển thị một kết quả duy nhất

Spirax Sarco Việt Nam Sự ra đời của hơi nước như một nguồn cung cấp năng lượng hữu ích và mạnh mẽ. Nó thảo luận về các ứng dụng linh hoạt và lợi ích của hơi phổ biến này; và cách thức mà nó được sản xuất và phân phối để đạt được hiệu suất và tính kinh tế tối đa cho người dùng cuối.

NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT HƠI & CHUYỂN NHIỆT  Spirax Sarco
Tính chất của các loại hơi khác nhau được xem xét, cùng với các nguyên tắc truyền nhiệt cơ bản và cách tính toán mức tiêu thụ cho các ứng dụng quy trình. Entropy được giải quyết theo các thuật ngữ đơn giản, loại bỏ những nỗi sợ hãi không cần thiết thường liên quan đến chủ đề.

Chi tiết

Spirax Sarco Việt Nam Sự ra đời của hơi nước như một nguồn cung cấp năng lượng hữu ích và mạnh mẽ. Nó thảo luận về các ứng dụng linh hoạt và lợi ích của hơi phổ biến này; và cách thức mà nó được sản xuất và phân phối để đạt được hiệu suất […]

Chi tiết

Đại lý Spirax Sarco Việt Nam cung cấp các loại nồi hơi và nhiên liệu khác nhau được thảo luận cùng với những cách tốt nhất để khai thác tốt nhất bộ phận quan trọng này của nhà máy hơi nước. Tất cả các thiết bị lò hơi liên quan được xem xét, bao gồm lý thuyết thiết bị khử mùi cơ bản và thiết bị tích lũy.

thiết bị đo lưu lượng Spirax Sarco
Đặc tính chất lỏng và lý thuyết dòng chảy (bao gồm định lý Bernoulli và số Reynolds) được giới thiệu và phát triển để cung cấp lý thuyết và kỹ thuật đo sáng cơ bản. Các loại máy đo khác nhau, thiết bị đo đạc và thực hành lắp đặt cũng được thảo luận.

Van Spirax Sarco
Lý thuyết điều khiển được thảo luận từ hành động tỷ lệ cơ bản đến điều khiển PID. Động lực của vòng điều khiển đơn giản được thảo luận cùng với các vấn đề thực tế về việc lựa chọn hệ thống tốt nhất cho ứng dụng cũng như các vấn đề về cài đặt và vận hành.

Chi tiết

Đại lý Spirax Sarco Việt Nam cung cấp các loại nồi hơi và nhiên liệu khác nhau được thảo luận cùng với những cách tốt nhất để khai thác tốt nhất bộ phận quan trọng này của nhà máy hơi nước. Tất cả các thiết bị lò hơi liên quan được xem xét, bao gồm lý thuyết thiết bị khử mùi cơ bản và thiết bị tích lũy.

thiết bị đo lưu lượng Spirax Sarco
Đặc tính chất lỏng và lý thuyết dòng chảy (bao gồm định lý Bernoulli và số Reynolds) được giới thiệu và phát triển để cung cấp lý thuyết và kỹ thuật đo sáng cơ bản. Các loại máy đo khác nhau, thiết bị đo đạc và thực hành lắp đặt cũng được thảo luận.

Van Spirax Sarco
Lý thuyết điều khiển được thảo luận từ hành động tỷ lệ cơ bản đến điều khiển PID. Động lực của vòng điều khiển đơn giản được thảo luận cùng với các vấn đề thực tế về việc lựa chọn hệ thống tốt nhất cho ứng dụng cũng như các vấn đề về cài đặt và vận hành.

Chi tiết

Spirax Sarco Việt Nam chuyên gia cung cấp phân phối: Van điều khiển  Spirax Sarco, van hơi  Spirax Sarco, van giảm áp  Spirax Sarco, van chặn  Spirax Sarco, van kiểm tra  Spirax Sarco, van an toàn  Spirax Sarco, van điều khiển giảm áp  Spirax Sarco, Van cầu  Spirax Sarco, bẩy hơi  Spirax Sarco.

Chi tiết