1

Đại lý van Konan tại Việt Nam

Đại lý van Konan tại Việt Nam – Van điện từ  – Van khí nén – Xy lanh khí nén

Van Konan là nhà cung cấp các thành phần điều khiển chất lỏng khí nén và thủy lực cho tự động hóa nhà máy và các ứng dụng tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm có độ tin cậy cao của Konan, bao gồm cả : Van điện từ Konan , Xy lanh khí nén Konan…  và cơ cấu truyền động khác nhau, đã được phát triển với công nghệ có trình độ để đáp ứng nhu cầu về năng lượng, hóa chất tốt đẹp, và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

Để biết thệm thông tin về Van điện từ konan hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất .

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát

237/49C PHẠM VĂN CHIÊU, P14,Quận Gò Vấp, TpHCM

Website: thietbinhamayvn.com      Email: sales3@hoangthienphat.com

Cell phone: Ms.Vân 0906794977                 sky: dathtp

HTP Tech tự hào là Đại lý van Konan tại Việt Nam

Chúng tôi tự hào là Đại lý van Konan tại Việt Nam các bạn có thể tham khảo một số model :

Solenoid valve Konan YS301 Solenoid valve Konan MVW1F-02
Solenoid valve Konan YS302 Solenoid valve Konan MVS2F-03
Solenoid valve Konan 454S04FC Solenoid valve Konan MVD2F-03
Solenoid valve Konan 454D04FC Solenoid valve Konan MVPCF-03
Solenoid valve Konan 454H04FC Solenoid valve Konan MVPOF-03
Solenoid valve Konan 454I04FC Solenoid valve Konan MVPEF-03
Solenoid valve Konan 454J04FC Solenoid valve Konan MVS2F-08
Solenoid valve Konan 454S04MC Solenoid valve Konan MVD2F-08
Solenoid valve Konan 454D04MC Solenoid valve Konan MVPCF-08
Solenoid valve Konan 454H04MC Solenoid valve Konan MVPOF-08
Solenoid valve Konan 454I04MC Solenoid valve Konan MVPEF-08
Solenoid valve Konan 454J04MC Solenoid valve Konan MVW7F-04-S
Solenoid valve Konan 454S091C Solenoid valve Konan MVW7FR-04-S
Solenoid valve Konan 454D091C Solenoid valve Konan MVW7F-08-S
Solenoid valve Konan 454H091C Solenoid valve Konan MVW7FR-08-S
Solenoid valve Konan 454I091C Solenoid valve Konan MVW7F-14-S
Solenoid valve Konan 454J091C Solenoid valve Konan MVW7FR-14-S
Solenoid valve Konan 454S202C Solenoid valve Konan 313C011C
Solenoid valve Konan 454D202C Solenoid valve Konan 313O011C
Solenoid valve Konan 454H202C Solenoid valve Konan 413S302C
Solenoid valve Konan 454I202C Solenoid valve Konan 413D302C
Solenoid valve Konan 454S203C Solenoid valve Konan 413H302C
Solenoid valve Konan 454D203C Solenoid valve Konan 413J302C
Solenoid valve Konan 454H203C Solenoid valve Konan 413I302C
Solenoid valve Konan 454I203C Solenoid valve Konan 413S303C
Solenoid valve Konan 454S403C Solenoid valve Konan 413D303C
Solenoid valve Konan 454D403C Solenoid valve Konan 413H303C
Solenoid valve Konan 454H403C Solenoid valve Konan 413J303C
Solenoid valve Konan 454I403C Solenoid valve Konan 413I303C
Solenoid valve Konan 454S404C Solenoid valve Konan 413S604C
Solenoid valve Konan 454D404C Solenoid valve Konan 413D604C
Solenoid valve Konan 454H404C Solenoid valve Konan 413H604C
Solenoid valve Konan 454I404C Solenoid valve Konan 413J604C
Solenoid valve Konan MVS301K-02 Solenoid valve Konan 413I604C
Solenoid valve Konan MVS302K-02 Solenoid valve Konan 413S804C
Solenoid valve Konan MVS303K-02 Solenoid valve Konan 413D804C
Solenoid valve Konan MVD301K-02 Solenoid valve Konan 413H804C
Solenoid valve Konan MVD302K-02 Solenoid valve Konan 413J804C
Solenoid valve Konan MVD303K-02 Solenoid valve Konan 413I804C
Solenoid valve Konan MVS311K-02 Solenoid valve Konan 413S806C
Solenoid valve Konan MVS312K-02 Solenoid valve Konan 413D806C
Solenoid valve Konan MVS313K-02 Solenoid valve Konan 413H806C
Solenoid valve Konan MVD311K-02 Solenoid valve Konan 413J806C
Solenoid valve Konan MVD312K-02 Solenoid valve Konan 413I806C
Solenoid valve Konan MVD313K-02 Solenoid valve Konan 453S101C
Solenoid valve Konan MVW1R Solenoid valve Konan 453D101C
Solenoid valve Konan MVW71R Solenoid valve Konan 453S102C
Solenoid valve Konan MVW7R Solenoid valve Konan 453D102C
MVD120C Van điện từ Konan Solenoid valve Konan 453S202C
Solenoid valve Konan MVD150C Solenoid valve Konan 453D202C
Solenoid valve Konan MVPC1 Solenoid valve Konan 453H202C
Solenoid valve Konan MVPO1 Solenoid valve Konan 453J202C
Solenoid valve Konan MVPE1 Solenoid valve Konan 453I202C
Solenoid valve Konan MVPC2 Solenoid valve Konan 453S203C
Solenoid valve Konan MVPO2 Solenoid valve Konan 453D203C
Solenoid valve Konan MVPE2 Solenoid valve Konan 453H203C
Solenoid valve Konan MVW2 Solenoid valve Konan 453J203C
Solenoid valve Konan MVS2 Solenoid valve Konan 453I203C
Solenoid valve Konan MVD2 Solenoid valve Konan 453S403C
Solenoid valve Konan SAF3-5 Solenoid valve Konan 453D403C
Solenoid valve Konan SAF100-5 Solenoid valve Konan 453H403C
Solenoid valve Konan 454S101C Solenoid valve Konan 453J403C
Solenoid valve Konan 454S102C Solenoid valve Konan 453I403C
Solenoid valve Konan 454S202C Solenoid valve Konan 453S404C
Solenoid valve Konan 454S203C Solenoid valve Konan 453D404C
Solenoid valve Konan 4N4S102K Solenoid valve Konan 453H404C
Solenoid valve Konan 4N4D102K Solenoid valve Konan 453J404C
Solenoid valve Konan 453I404C
Model : 414SA96C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414D603C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414SA16C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414D604C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414SA96C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414H201C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414SA91C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414H202C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414SD96C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414H302C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414SD16C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414H303C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414SD96C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414H603C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414SD91C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414H604C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414HA96C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414J201C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414HA16C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414J202C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414HA96C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414J302C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414HA91C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414J303C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414JA96C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414J603C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414JA16C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414J604C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414JA96C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414I201C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414JA91C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414I202C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414IA96C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414I302C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model : 414IA16C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414I303C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414IA96C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414I603C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414IA91C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414I604C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414S201C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 416S202E  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414S202C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 416S302E  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414S302C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 416S303E  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414S303C   (Lh: 0906.79.49.77) Model: 416S603E  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414S603C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 416S604E  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414S604C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414D201C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 416S201E  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414D202C  (Lh: 0906.79.49.77)
Model: 414D303C  (Lh: 0906.79.49.77) Model: 414D302C  (Lh: 0906.79.49.77)
RV21-04-15A-G4528
RV2-08-25A-G4247
RV21-04-15N-G4528
RV2-08-25N-G4247
C-M01D-52
CS4AF16A18
PV-M07SN-52-L
PV-M07SN-52-R
PV-M08SN-52-R
ES4-32A
510-3086-1
510-4042-12
510-4047-12
510-4047-7B
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 25mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 25 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 32mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 32 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 32mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 32 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 32mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 32 B10E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 40mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 40 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 40mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 40 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 40mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 40 DR40E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 50mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 50 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 50mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 50 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 63mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 63 A20D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 63mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 63 B05E7X/
LG-JW5BU7 Lọc khí hợp kim nhôm ADC12 Ren Rc1″ x 10 Kg/c㎡
Hãng:KONAN Loại:AF2-08-25A
LG-JW5BU7 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2″PT x 1/2″PT NHƯ”KONAN” SC6-06-15A
Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 3/8″NPT x 3/8″NPT NHƯ”KONAN” SC6-04-10N
Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2″PT x 1/2″PT NHƯ”KONAN” SC6-04-15A
LG-JW5BU8 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2″NPT x 1/2″NPT NHƯ”KONAN” SC6-06-15N
Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ZAC KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 11/4″NPT x 11/4″NPT NHƯ”KONAN” SC213-32N
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN 11/4″ NPT x 10Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-32N-5 KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc1/2″ x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF21-04-15A KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc 3/4″ x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-08-20A KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN 1″NPT x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-08-25N-5 KÈM QUY PHẠM
Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2″PT x 1/2″PT NHƯ”KONAN” SC6-04-15A
LG-JW5BU8 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2″NPT x 1/2″NPT NHƯ”KONAN” SC6-06-15N
Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU KHÍ ZAC KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 11/4″NPT x 11/4″NPT NHƯ”KONAN” SC213-32N
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN 11/4″ NPT x 10Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-32N-5 KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc1/2″ x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF21-04-15A KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc 3/4″ x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-08-20A KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN 1″NPT x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-08-25N-5 KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 25mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 25 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 32mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 32 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 32mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 32 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 32mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 32 B10E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 40mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 40 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 40mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 40 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 40mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 40 DR40E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 50mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 50 A10D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 50mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 50 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 63mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 63 A20D7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : 2-WAY INSERT VALVE GS-C25 INSERT TYPE 63mmφ x 400㎏/c㎡ “HYDAC” LC 63 B05E7X/
LG-JW5BV0 Quy cách tên sản phẩm : LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN Rc 11/4″ x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:AF2-32A KÈM QUY PHẠM
LG-JW5BV7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ FC200 PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 4/2 WAY 11/4″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”MVD120CD-32A-WX-ZN-DC24V-TB4-D4-15b
LG-JW5BV7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THAU C3771 MÀNG NGĂN 2/2 WAY 1″NPT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN ĐÓNG FOR AIR AS”KONAN”S211GF16N6FG9MN
LG-JW5BV8 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THAU C3771 MÀNG NGĂN 2/2 WAY 11/2″NPT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN ĐÓNG FOR AIR AS”KONAN”S211GF16N6HJ2MN
LG-JW5BV9 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM KẼM ĐẦU NỐI REN 11/4″PT x 20㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG “CKD” LOẠI:2215-10CG
LG-JW5BW0 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1/2″PT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:RV21-04-15A-G4528
LG-JW5BW0 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1″PT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:RV2-08-25A-G4247
LG-JW5BW0 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1″NPT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:RV2-08-25N-G4247
LG-JW5BW0 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1/2″NPT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG “KONAN” LOẠI:RV21-04-15N-G4528
LG-JW5BW1 Quy cách tên sản phẩm : VAN PHÂN PHỐI MỠ S45C ĐẦU NỐI REN RC3/8 x 210㎏/c㎡ NHƯ “DAIKIN” MODEL:DV-44H-20
LG-JW5BW3 VAN MỘT CHIỀU GG25 KIỂU KẸP 5mmφ x 250 Kg/c㎡
“HYDAC” LOẠI:RVP-06-01.1
LG-JW5BW4 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU 1 CHIỀU GG25 ĐẦU NỐI REN PF 1/2″ x 210㎏/c㎡ “HYDAC” MODEL:DRV-12-01.X/0
LG-JW5BW4 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU 1 CHIỀU GG25 ĐẦU NỐI REN PF 1″ x 210㎏/c㎡ “HYDAC” MODEL:DRV-20-01.X/0
LG-JW5BW8 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU 1 CHIỀU GG25 LOẠI KẸP 13mmφ x 350㎏/c㎡ “HYDAC” MODEL:DRVP-12-01.2
LG-JW5BW8 Quy cách tên sản phẩm : VAN TIẾT LƯU 1 CHIỀU GG25 LOẠI KẸP 17mmφ x 350㎏/c㎡ “HYDAC” MODEL:DRVP-16-01.2
LG-JW5BX1 BỘ TIÊU ÂM CỦA VAN “KONAN” LOẠI:ES4-32A
LG-JW5BX1 CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ “KONAN” LOẠI:PV-M08SN-52-R
LG-JW5BX1 CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ “KONAN” LOẠI:PV-M07SN-52-R
LG-JW5BX1 CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ “KONAN” LOẠI:PV-M07SN-52-L
LG-JW5BX1 CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ “KONAN” LOẠI:CS4AF16A18
LG-JW5BX1 CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ “KONAN” LOẠI:C-M01D-52
LG-JW5BX2 LÕI LỌC KHÔNG KHÍ “KONAN” LOẠI:510-4047-12
LG-JW5BX2 LÕI LỌC KHÔNG KHÍ “KONAN” LOẠI:510-4042-12
LG-JW5BX2 LÕI LỌC KHÔNG KHÍ “KONAN” LOẠI:510-3086-1
LG-JW5BX2 VAN ĐIỆN TỪ CHO HỆ THỐNG KHÍ “CKD” LOẠI:4TB449-00-M1L-3
LG-JW5BX2 VAN ĐIỆN TỪ CHO HỆ THỐNG KHÍ “CKD” LOẠI:4TB429-00-M1L-3
LG-JW5BX2 LÕI LỌC KHÔNG KHÍ “KONAN” LOẠI:510-4047-7B
LG-JW5BX2 VAN ĐIỆN TỪ CHO HỆ THỐNG KHÍ “CKD” LOẠI:4TB419-00-M1L-3
LG-JW5BX3 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT SINGLE ACTION 5/2 WAY 1″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR “CKD”4F710-25-LS-DC24V
LG-JW5BX3 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/2″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”414S604C-ZA5
LG-JW5BX3 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/2″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”414S604C-ZA5-G181
LG-JW5BX4 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 5/3 WAY 3/8″”PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR CLOSE “CKD”4F430-10-LS-DC24V
LG-JW5BX5 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 5/3 WAY 1/2″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR CLOSE AS”CKD”4F530-15-LS-DC24V
LG-JW5BX5 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 5/3 WAY 3/4″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR CLOSE”CKD”4F630-20-LS-DC24V
LG-JW5BX6 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 5/3 WAY 3/4″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR EXHAUST AS”CKD”4F640-20-LS-DC24V
LG-JW5BX6 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 5/3 WAY 1″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”CKD”4F730-25-LS-FL171068-DC24V
LG-JW5BX7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 3/4″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”414DA96C-ZA5
LG-JW5BX7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 1/2″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”414D604C-ZA5
LG-JW5BX7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT SINGLE ACTION 5/2 WAY 3/8″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”CKD”4F510-10-LS-DC24V
LG-JW5BX7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 1/4″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”4N4D102K-J5-G524
LG-JW5BX7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 3/8″PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”KONAN”454D403C-J5
LG-JW5BX7 Quy cách tên sản phẩm : VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/4″PF x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS”CKD”4F220-08-BLS-DC24V

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý van Konan tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan