Bộ điều khiển áp suất Watlow3

Đại lý phân phối Watlow tại Việt Nam

Đại lý phân phối Watlow tại Việt Nam – Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow – Bộ điều khiển áp suất Watlow

Watlow Việt Nam – quá trình điều khiển để cung cấp giải pháp dễ dàng để sử dụng, chính xác và đáng tin cậy cho các ứng dụng đòi hỏi phải có vòng điều khiển duy nhất và nhiều.

Watlow Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ , Bộ điều khiển áp suất , controller , Sensor… vào thị trường của Việt Nam để phục vụ cho ngành công nghiệp và một số nghành khác.

Watlow Chuyên gia về: Bộ điều khiển nhiệt đô, Bộ điều khiển áp suất Watlow , bộ điều khiển lưu lượng, can nhiệt RTD, cảm biến lưu lượng, cảm biến áp suất. cảm biến nhiệt độ……..

Để biết thệm thông tin về sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow Việt Nam hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất .

Hoàng Thiên Phát Tech tự hào là Đại lý phân phối Watlow tại Việt Nam .

Model Đại lý phân phối Watlow tại Việt Nam – Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow – Bộ điều khiển áp suất Watlow các bạn có thể tham khảo :

Watlow Việt Nam Correct: 050150C1-0001B (Lh: 0906.79.49.77)
(Watlow Việt Nam P/N: 050150C1)    (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: BCN6L10S (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: BCN6L10S  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (Model: BCN16N10S) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: 050150C1-0001B (Lh: 0906.79.49.77)
(Watlow Việt Nam P/N: 050150C1)    (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: P040230503_R0, 1-4” 220V/205W 2 pin
Watlow Việt Nam (P049350506 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P049350506 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P040230503_R0, 1-4” 220V/205W 2 pin
Watlow Việt Nam P049350506, 6-8” 220V/427W 2 pin
Watlow Việt Nam Model: CVC2HH02000700A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: LVC6JW-2101038A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Replaced by: PM3L2EJ-AAAAAAA
Watlow Việt Nam 92A3-1DJ2-000  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: 92A3-1DJ2-0000 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: LVC6JW-2101038A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: K20-2-350 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (K20-2-350 1200)  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: PM6C2FA-1AAAAAA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Weight: 1-2 kg/pc
Watlow Việt Nam (PM6C2FA-2RAAAAA) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P/N: LVC6HW00321382A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P/N: LVC6JW00000750A
Watlow Việt Nam Correct: P040230503_R0, 1-4” 220V/205W 2 pin
Watlow Việt Nam P049350506
Watlow Việt Nam P049350506
Watlow Việt Nam P040230503_R0, 1-4” 220V/205W 2 pin
Watlow Việt Nam P049350506, 6-8” 220V/427W 2 pin
Watlow Việt Nam Model: CVC2HH02000700A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: LVC6JW-2101038A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Replaced by: PM3L2EJ-AAAAAAA
Watlow Việt Nam 92A3-1DJ2-000  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: 92A3-1DJ2-0000) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: LVC6JW-2101038A (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: L36A8-L12  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (L36A8)
Watlow Việt Nam Replaced by: PM6C1AK-AAAAAAA
Watlow Việt Nam Correct: G1A38-L12 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (Model: G1A38) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: E2A77-L12 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (Model: E2A77) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: E4A6-L12 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (Model: E4A6) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: RBGB0TA150BA040 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam PM6C1EA-AAEAAAA (PM6C1-EAAAEAAAA)
Watlow Việt Nam SGA1J35RW2 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P/N: K20-2-350 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (K20-2-350 1200) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P/N: K20-1-321 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (K-20-1-321 1300 MPS NO2)
Watlow Việt Nam VP510A36T-M0000 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam PM8S2FK-2RFKAAA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: 988A-23FF-MARR   (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam 192608) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam WTS20140507380V30KW-REV  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam PM6C1EA-AAEAAAA (PM6C1-EAAAEAAAA)
Watlow Việt Nam Model: CHJTJT3000JXJM (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam DC22-60F0-0000 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: MB01E1AB-3005  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam PART: 70900203  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam PART: 50500401  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: VS102A18SE (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: K010030C5-0009B (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct : PC31-F35B-01AA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (PC-3-1-250A(F35)-B-0-1-AA) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: PC31-N20B-01AA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam (PC-3-1-80A(N20)-B-0-1-AA) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Correct: PC31-F25B-01AA (Lh: 0906.79.49.77)
(PC-3-1-160A(F25)-B-0-1-AA) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: DC22-60F0-0000  (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: PM6C2EJ-AREAAAA (PM6C2EJ- AREAAAA)
Watlow Việt Nam Model: 1409-1341-18 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam P/N: 70900203) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: 1409-1341-24 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam PN: 70900204) (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: PM6C1FA-AAAAAAA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: CHJTJT3000JXJM (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam DC22-60F0-0000 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: PM6C1FC-ALEJAAA
Model: FMNP733A45E-2 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: PM6C3FJ-AAAAAAA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: DB20-60F0-0000 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Model: FMNA33A11W (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: PM6C1CH-1AAAAAA (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: RGNA6910S (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: RGNA8410S (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: ME5E3AP5 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: MB4J2JP1 (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Code: SGA1J10JW6 (Lh: 0906.79.49.77)
375 STRIP HEATERS STK (Lh: 0906.79.49.77)
Watlow Việt Nam Part number: SGA1J8AW11
Watlow Việt Nam Number:  Q32-482-500-BV0
Watlow Việt Nam Model: F4PH-FAAB-11RG
Watlow Việt Nam Correct: 050150C1-0001B
Watlow Việt Nam (P/N: 050150C1)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý phân phối Watlow tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan