mau web moi

Đại lý Van Duplomatic Việt Nam

Đại lý Van Duplomatic Việt Nam  Duplomatic Thủy lực, luôn luôn chủ động trong nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực điện nước.

Duplomatic Oleodinamica cung cấp một loạt đầy đủ các loại van : Van điện từ Duplomatic , Van điều khiển Duplomatic , van điều khiển áp suất, van kiểm soát dòng chảy, hướng, van chống cháy nổ, van phản ứng cao. van điện từ, van thủy lực, Xi lanh Duplomatic , bơm thủy lực.Van điều khiển, bơm thủy lực Duplomatic VietNam….

Để biết thêm chi tiết về Van Duplomatic xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

HTP Tech tự hào là Đại lý Van Duplomatic Việt Nam  

Model bạn có thể tham khảo hoặc liên hệ Đại lý Van Duplomatic Việt Nam để biết thêm:

DUPLOMATIC DS5JB-SA1/10-K6 (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC DSA3-RK12N VALVE  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC ERS4M-RD/40-V NSPP ERS4MRD40V  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC HYDRAULIC SOLENOID VALVE DS3-S3/10N MD1D-S3  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC HYDRAULIC VALVE MODEL: RL1MT-30/A/21     (Lh: 0906.79.49.77)
Duplomatic MD1 P4-RK Solenoid Valve w/ 11-4000 Coils, 24 VDC,  (Lh: 0906.79.49.77)
Duplomatic MD1 P4-S10/30 Solenoid Valve w/ 11-4000 Coils, 24 VDC  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MD1D SX/50 SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL CONTROL   (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MD1D-S3/55-24V NSPP MD1DS35524V  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MD1D-S3/55-24V USPP MD1DS35524V  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MD1D-TC002 HYDRAULIC ACTUATED VALVES   (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MD1P4-TA/33 SOLENOID VALVE WITH 11-4000 COIL 220V 50 Hz      (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MVPP SB/50     (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MVPP-D/50 USPP MVPPD50   (Lh: 0906.79.49.77)
Duplomatic Piston Pump PVD45H / 30   (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC PRED3-210/10N-D24K   (Lh: 0906.79.49.77)
NSFP PRED321010ND24K     (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC PRR-B-40-ER32/40-T-CC-Q63   (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC PST6/2ON-K1/K USPP PST62ONK1K   (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC MODEL : PRR-B-S-40/ER32/40-T-Q63 FOR VDI40  (Lh: 0906.79.49.77)
Duplomatic Tool Holder T/H PRA-ER32/40-T PRA-40-ER/20-T     (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC TURRET CONTROL UNIT : DDCI-30-H16/20     (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC UEIK-11/51-24 USPP UEIK115124     (Lh: 0906.79.49.77)
MD1K – S2 / 21N – AR110K5  (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC VDI 50 AXIAL LIVE TOOL HOLDER TOYODA     (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC VDI 50 RADIAL LIVE TOOL HOLDER TOYODA   (Lh: 0906.79.49.77)
DUPLOMATIC VPP4M-D/40 USPP VPP4MD40  (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 20 DA20180916 ER16  (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 30 DA30180925 ER25 Duplomatic     (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 30 DA3018092529 ER25 Duplomatic Type DIN1809  (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 30 DA30IT25 ER25  (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 30 TDA30IT16 ER16   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 40 DA40180932 ER32 Duplomatic   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 40 DA4018093250 ER32 Duplomatic   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 40 FL40IT3285 ER32   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 40 FR40IT3285 ER32   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 40 TFL40IT2085 ER20   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 50 DA50180940 ER40 Duplomatic   (Lh: 0906.79.49.77)
Gromax VDI 60 DA60180950 ER50 Duplomatic  (Lh: 0906.79.49.77)
 Type DIN1809   (Lh: 0906.79.49.77)
Hydraulikaggregat DUPLOMATIC SKF160 11kW   (Lh: 0906.79.49.77)
NEU_4/2 Wegeventil_120 l/min_DUPLOMATIC_ DS5-RK/12_320 bar_NG1_12VDC    (Lh: 0906.79.49.77)
NEU_4/2 Wegeventil_Duplomatic_24VDC_315 bar_NG 6_DS3-RK/10N  (Lh: 0906.79.49.77)
 DUPLOMATIC  MVPP-D/50     (Lh: 0906.79.49.77)
 DUPLOMATIC  D4D-S1/60    Duplomatic  (Lh: 0906.79.49.77)
 DUPLOMATIC DS3-S2/10N 24 VDC COIL     (Lh: 0906.79.49.77)
 DUPLOMATIC DS3-S2/10N MVPP-D/50 24 VDC COILS  (Lh: 0906.79.49.77)
Duplomatic  3489005238 LP25DF2/20N
Duplomatic  3489005239 LP25Q/20N
Duplomatic  3489005330 LP32D/20N
Duplomatic  3489005331 LP32R/20N
Duplomatic  3489005332 LP32DZ/20N
Duplomatic  3489005333 LP32DP4/20N
Duplomatic  3489005334 LP32DP6/20N
Duplomatic  3162000114
Duplomatic  3162000211
Duplomatic  3162000212
Duplomatic  3162000213
Duplomatic  3162000311
Duplomatic  3162000312
Duplomatic  3162000313
Duplomatic  3162000411
Duplomatic  100PQC-R10S/20N
Duplomatic  100PCX6-R10S/20N
Duplomatic  3952109003  FPHE-034-F10S/10N
Duplomatic  3952109004  FPHE-034-F25S/10N
Duplomatic  3952109005  FPHE-100-F10S/10N
Duplomatic  3952109006  FPHE-100-F25S/10N
Duplomatic  3952109007  FPHE-114-F10S/10N
Duplomatic  3952109008  FPHE-114-F25S/10N
Duplomatic  3952109009  FPHE-112-F10S/10N
Duplomatic  3952109010  FPHE-112-F25S/10N
Duplomatic  3952109011  FPHE-012-H05S/10N
Duplomatic  3952109012  FPHE-034-H05S/10N
Duplomatic  3952109013  FPHE-100-H05S/10N
Duplomatic  3952109014  FPHE-114-H05S/10N
Duplomatic  3952109015  FPHE-112-H05S/10N
Duplomatic  3952109017  FPHE-034-F10S/10V
Duplomatic  3952109019  FPHE-112-F25S/10V
Duplomatic  3952109027  FPHE-012-F25S/10V
Duplomatic  3952109028  FPHE-012-H05S/10V
Duplomatic  046PQC-R00S/20N
Duplomatic  046PCX5-R00S/20N
Duplomatic  070PC6-R10S/20N
Duplomatic  100PC6-R10S/20N
Duplomatic    85120 (GB)
Duplomatic    89300 (GB)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic    89300 (RU)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic    89300 (FR)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic    89300 (CN)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic    89300 (DE)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic    89300 (IT)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic    89300 (ES)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 21140  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 23300   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 24300  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 24310  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 31200   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 31210   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 32200  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 41505   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 44100   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 44150  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic 44200  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41270   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41310   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41320  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41335   (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-S3/11N-D24K1  (LH: 0906.79.49.77)
code:3411500017″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: MVPP-D/50  (LH: 0906.79.49.77)
code: 1484100MP”””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: MERS-D/50  (LH: 0906.79.49.77)
code: 1341100″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: MCD5-SP/51N  (LH: 0906.79.49.77)
Pressure control valve  (LH: 0906.79.49.77)
DZCE5G-140/30N-IE/E1K11/B  (LH: 0906.79.49.77)
Solenoid coil BOBINA C22S3-D24K1/11  (LH: 0906.79.49.77)
82200 (GB)  (LH: 0906.79.49.77)
83210 (RU)  (LH: 0906.79.49.77)
83210 (FR)  (LH: 0906.79.49.77)
83210 (CN)  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89500 (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89550(LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89450(LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89460(LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89450(LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89460 (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89250(LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89600 (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89610 (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  89120 (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  21100 (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  21110  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  3162000413
Duplomatic  3162000414
Duplomatic  3162000511
Duplomatic  3162000512
Duplomatic  3162000514
Duplomatic  3162000611
Duplomatic  3162000711
Duplomatic  3162000712
Duplomatic  3162000714
Duplomatic  1408281 VR2-I1/32
Duplomatic  1408282 VR2-I2/32
Duplomatic  1408283  VR2-I3/32
Duplomatic  1408284  VR2-I4/32
Duplomatic  1408291  VR2-I1/32/V
Duplomatic  1408293  VR2-I3/32/V
Duplomatic  1408321  VR3-P1/10
Duplomatic  1408324  VR3-P4/10
Duplomatic  1408521  VR5-P1/10
Duplomatic  1408523  VR5-P3/10
Duplomatic  1408563  VR5-P3/10/V
Duplomatic  1408581  VR5-I1/32
Duplomatic  1408582  VR5-I2/32
Duplomatic  1408583  VR5-I3/32
Duplomatic  1408584  VR5-I4/32
Duplomatic  1408585  VR5-I5/32
Duplomatic  1408591  VR5-I1/32/V
Duplomatic  1408721  VR7-P1/11
Duplomatic  008PCX5-R00B/20N
Duplomatic  016PC5-R00S/20N
Duplomatic  016PQC-R00S/20N
Duplomatic  016PCR-R00S/20N
Duplomatic  022PC5-R00S/20N
Duplomatic  022PQC-R00S/20N
Duplomatic  022PCR-R00S/20N
Duplomatic  036PC5-R00S/20N
Duplomatic  036PCR-R00S/20N
Duplomatic  036PCX5-R00S/20N
Duplomatic  046PC5-R00S/20N
82.200 (CNTT)  (LH: 0906.79.49.77)
82.200 (ES)  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-TA/11N-D24K1  (LH: 0906.79.49.77)
code: 3411500648″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DSE3-C08/11N-D24K1
code: 3832100002″””
“””Model: MCD5-SP/51N
Duplomatic    83210 (GB)
Duplomatic    81315 (CN)
Duplomatic    81315 (IT)
Duplomatic    81315 (GB)
Duplomatic    85120 (IT)
83210 (DE)  (LH: 0906.79.49.77)
83210 (IT)  (LH: 0906.79.49.77)
83210 (ES)  (LH: 0906.79.49.77)
89120 (RU)  (LH: 0906.79.49.77)
89120 (FR)  (LH: 0906.79.49.77)
89120 (CN)  (LH: 0906.79.49.77)
89120 (DE)  (LH: 0906.79.49.77)
code: 1246212″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-SA2/11N-D24K1
code: 3411500038″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-S1/11N-D24K1  (LH: 0906.79.49.77)
code:3411500011″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-S3/11N-D24K1
code:3411500017″””  (LH: 0906.79.49.77)
code: 1246212″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-SA2/11N-D24K1
code: 3411500038″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: MCD5-SP/51N
code: 1246212″””  (LH: 0906.79.49.77)
“””Model: DS3-S2/11N-D24K1  (LH: 0906.79.49.77)
code:3411500014″””  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  21111   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  32300   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  36100  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic     89900 (GB)
Duplomatic     89900 (FR)
Duplomatic     89900 (CN)
Duplomatic     89900 (DE)
Duplomatic     89900 (IT)
Duplomatic     89900 (ES)
Duplomatic  41100   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41150   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41211   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41220   (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41231  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41251  (LH: 0906.79.49.77)
Duplomatic  41350  (LH: 0906.79.49.77)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý Van Duplomatic Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan