3

Cảm biến vị trí MTS Việt Nam

Công ty MTS là nhà cung cấp toàn cầu của các hệ thống thử nghiệm cơ khí và Cảm Biến Vị Trí MTS cho một loạt các thị trường và các ứng dụng. Đi tiên phong trong lực lượng chính xác và điều khiển chuyển động, Cảm Biến Vị Trí MTS thúc đẩy hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành cung cấp sản phẩm để xác định các hành vi cơ học của vật liệu, sản phẩm và cơ cấu.

Cảm Biến Vị Trí MTS có cơ sở sản xuất đặt tại Mỹ, châu Âu và châu Á cung cấp vị trí hàng đầu và bộ cảm biến lỏng và là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm Cảm Biến Vị Trí MTS. Hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp – đây là những gì Temposonics R-Series cung cấp. Cảm Biến Vị Trí MTS. Là một sản phẩm cao cấp, hàng loạt bộ cảm được sản xuất. Điện tử mạnh và khả năng miễn dịch chống lại sự can thiệp vô địch là một đảm bảo nào về độ chính xác cao kết quả đo của đầu dò.

HTP Tech tự hào là nhà phân phối, cung cấp các loại Cảm biến vị trí MTS tại Việt Nam

Model về Cảm biến MTS :

cảm biến vị trí MTS  RHM0150MR031A01 cảm biến vị trí MTS  RHM2000MD531P103
cảm biến vị trí MTS  RHM0335MP121S3B6105 cảm biến vị trí MTS  GHM0700MD601AO
cảm biến vị trí MTS  RAM0210MN011C105221 cảm biến vị trí MTS  RHM0250MR031A01
cảm biến vị trí MTS  GHMRG00M3252A2 0-20ma cảm biến vị trí MTS  RHM0220MP101S1G2100
cảm biến vị trí MTS  GHM0205MD601A0 cảm biến vị trí MTS  GHM0100MH102R01
cảm biến vị trí MTS  RHM0200MS021S1G2108 cảm biến vị trí MTS  RHM0060MD601A01
cảm biến vị trí MTS  RHM0290ME021S2G6102 cảm biến vị trí MTS  LHMR005M011501A0
cảm biến vị trí MTS  GPS1750MD601A0 cảm biến vị trí MTS  LHNR002M10001AO
cảm biến vị trí MTS  GBF0350MU051S2G1100 cảm biến vị trí MTS  LHMRR50M11002R0
cảm biến vị trí MTS  RHB0250MI01A01 cảm biến vị trí MTS  RHM1150MD701S1B1100
cảm biến vị trí MTS  RHM0100MP021AS1G110 cảm biến vị trí MTS  GHM1405MP021A01
cảm biến vị trí MTS  RHM0270MP071S1G6100 cảm biến vị trí MTS  RHM0170MR021A0
cảm biến vị trí MTS  RPSO150MD601A01 cảm biến vị trí MTS  LPMKVM01501
cảm biến vị trí MTS  RHM0050MP021S3B1105 cảm biến vị trí MTS  RHM0620ME021SIG2100
cảm biến vị trí MTS  RHM0670MR051A01 cảm biến vị trí MTS  RHM0520MD601A21
cảm biến vị trí MTS  RHM0280MR031A01 cảm biến vị trí MTS  RHM0250MD601R01
cảm biến vị trí MTS  RHM0075MP181S2G1100 cảm biến vị trí MTS  RHM1960MP051S1G4100
cảm biến vị trí MTS  RHS3500MN021S3B6105 cảm biến vị trí MTS  RHM0300MD701S1G1100
cảm biến vị trí MTS  RPM0460MPIIC101224 cảm biến vị trí MTS  RHM0050MD70AS1G1100
cảm biến vị trí MTS  GPS0240MD601V0 cảm biến vị trí MTS  LHSRB00U00251A1
cảm biến vị trí MTS  RD4WD3S0190MD53P 102 cảm biến vị trí MTS  RPS0900MD511C202221

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến vị trí MTS Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan