4

Động cơ, Hộp giảm tốc Rossi Việt Nam

ứng dụng vào vực, khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, hoá chất đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí…  nên Động cơ, Hộp giảm tốc Rossi  đã chế tạo ra nhóm sản phẩm có giá cả và chất lượng phù hợp với từng ngành.Đặc biệt đảm bảo  về hiệu suất phục vụ và độ bền cơ học.

Đại lý Hộp giảm tốc Rossi viet nam chuyên gia về : Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi ,  Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi …

Đại lý động cơ giảm tốc Rossi ứng dụng vào vực, khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, hoá chất đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí…  nên Động cơ, Hộp giảm tốc Rossi  đã chế tạo ra nhóm sản phẩm có giá cả và chất lượng phù hợp với từng ngành.Đặc biệt đảm bảo  về hiệu suất phục vụ và độ bền cơ học.

Đại lý Hộp giảm tốc Rossi viet nam chuyên gia về : Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi …

Rossi Việt Nam  MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 2I 125 L UP4A 112m-MB B5 24.1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 50 UP2A 63 B5 35,3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 80 UP2A 71 B5 66,3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 81 UP2A 71 B5 82,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 100 UP2A 80 B5 61,5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 125 UP2A 90S B5 60,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61,5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 3I 125 L UP4A 90S 5 60,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 4I 63 UP2A 63 B5 117  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 4I 64 UP2A 63 B5 122  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 4I 80 UP2A 71 B5 104  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 4I 81 UP2A 71 B5 139  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamRossi MR 4I 100 UP2A 80 B5 104  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 4I 125 UP2A 90S B5 105  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 140 UO2A 132S-M B5 18  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 180 UO2A 180M B5 20.3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 200 UO2A 180M B5 19,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 225 UO2A 225 B5 16  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 250 UO2A 225 B5 22.3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR CI 280 UO2A 280 B5 15.8  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 160 UO2A 100 B5 129  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 180 UO2A 100 B5 158  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98,5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 320 UO2A 200 B5 103  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 321 UO2A 200 B5 129  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR C2I 360 UO2A 200 B5 161  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 400 UP1A / 9.86  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 401 UP1A / 9.86  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 450 UP1A / 11,4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 451 UP1A / 11,4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 500 UP1A / 14  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 501 UP1A / 14  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 560 UP1A / 14,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 561 UP1A / 14,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 630 UP1A / 14,3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 2I 631 UP1A / 14,3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 400 UP1A / 125  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 401 UP1A / 125  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 450 UP1A / 127  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 451 UP1A / 127  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 500 UP1A / 129  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 501 UP1A / 129  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 560 UP1A / 131  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 561 UP1A / 131  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 630 UP1A / 134  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 4I 631 UP1A / 134  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 400 UO1A / 19,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 401 UO1A / 19,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 450 UO1A / 22,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 451 UO1A / 22,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 500 UO1A / 22,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 501 UO1A / 22,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 560 UO1A / 25,4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 561 UO1A / 25,4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 630 UO1A / 28,6  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C2I 631 UO1A / 28,6  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 400 UP1A / 25,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 401 UP1A / 25,2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 450 UP1A / 29,1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 451 UP1A / 29,1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 500 UP1A / 28,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 501 UP1A / 28,7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 560 UP1A / 29,1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 561 UP1A / 29,1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 630 UP1A / 27,4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR 3I 631 UP1A / 27,4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR CI 400 UO1A / 7.76  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR CI 401 UO1A / 7.76  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR CI 450 UO1A / 8.12  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR CI 451 UO1A / 9.33  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 400 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 401 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 450 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 451 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 500 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 501 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 560 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 561 UO1A / 130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 630 UO1A / 132  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamR C3I 631 UO1A / 132  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR E 57 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR E 84 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR E 112 F C 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 80 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR E 143 F C 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 11 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR E 181 F C 2 L N i = 3 28×82 M12 215 180 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR EC 84 F O 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR EC 112 F O 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 8 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR EC 143 F O 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 1 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2E 57 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2E 84 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2E 112 F C 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2E 143 F C 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2E 181 F C 2 L N i = 12 28×82 M12 215 1 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2EC 84 F O 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 6 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2EC 112 F O 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamMR 2EC 143 F O 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 …  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB 63A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB 71A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 80A 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 90S 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 100LA 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 112m 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 132S 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 160SA 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 160MR 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 180M 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 200LR 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 225S 4 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt NamHB2 250M 2 B5-IE2 (ERP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR 2IV 50 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 50 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR 2IV 40 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 40 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR 2IV 50 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 50 – 63 A 463   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 50 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR 2IV 40 – 63 A 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 40 – 63 B 6  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR 2IV 50 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 50 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 50 – 63 B 6 R   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR 2IV 40 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 40 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 40 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 50 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 32 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 40 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 32 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 32 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR V 40 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR V 50 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 32 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 40 – 63 A 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   MR IV 32 – 63 B 6   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   HB3 80 B 2   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   HB3 80 C 2   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   HB3 90 S 2   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   HB3 90 LA 2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam   HB2 225S 4 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 250M 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 280S 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 63A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 71A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 80A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 90S 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 100LA 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 112M 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 132S 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 160SA 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 160MR 2 B5R  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 180M 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB 63A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB 71A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBF 200L 2 B5R  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 63A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 71A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 80A 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 90S 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 100LA 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 112M 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 132S 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 160SA 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 160MR 2 B5R  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 180M 2 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 631 UP1A/27.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R CI 400 UO1A/7.76  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R CI 401 UO1A/7.76  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R CI 450 UO1A/8.12  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R CI 451 UO1A/9.33  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 400 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 401 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 450 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 451 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 500 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 501 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  HBZ 200L 2 B5R  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 451 UP1A/29.1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 500 UP1A/28.7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 501 UP1A/28.7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 560 UP1A/29.1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 561 UP1A/29.1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R 3I 630 UP1A/27.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 560 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 561 UO1A/130  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  R C3I 630 UO1A/132  (Lh: 0906.79.49.77)
Power P1 0,09…55 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 7 … 16 000  (Lh: 0906.79.49.77)
Power P1 0,09…11 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 ≤ 900 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 4…200  (Lh: 0906.79.49.77)
Power P1 0,09 … 160 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 2 … 12 500  (Lh: 0906.79.49.77)
Power P1 0,09 … 75 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 4 … 6 300  (Lh: 0906.79.49.77)
Power P1 0,09…5,5 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 ≤ 670 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 6…75  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)  (Lh: 0906.79.49.77)
Đại lý động cơ giảm tốc Rossi MR IV 160 – 132 MC 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR IV 161 – 132 MC 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR IV 160 – 160 M 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR IV 161 – 160 M 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR V 200 – 160 M 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 4 … 6 300  (Lh: 0906.79.49.77)
Power P1 0,09…5,5 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 ≤ 670 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 6…75  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio i N9…2440 (bevel helical)  (Lh: 0906.79.49.77)
Power PN2 ≤ 1,710 kW  (Lh: 0906.79.49.77)
Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m  (Lh: 0906.79.49.77)
Transmission ratio iN 6,3 … 28  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 4I 63 UP2A 63 B5 117  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 4I 64 UP2A 63 B5 122  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 4I 80 UP2A 71 B5 104  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 4I 81 UP2A 71 B5 139  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 4I 100 UP2A 80 B5 104  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 4I 125 UP2A 90S B5 105  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam MR V 161 – 160 M 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam MR V 160 – 160 L 6  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam MR V 161 – 160 L 6  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam MR IV 200 – 132 MC 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam MR IV 200 – 160 M 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam MR V 200 – 132 MC 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR V 200 – 160 M 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR V 200 – 160 L 6  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR IV 250 – 160 M 4   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi Việt Nam  MR V 250 – 160 M 4  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi HB 90S 4 B5  (Lh: 0906.79.49.77)
 Rossi 00702/11  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi HB 63B 4 B5    (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi 30308/10  (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi HB 80A 4 B5   (Lh: 0906.79.49.77)
Rossi 39643/10  (Lh: 0906.79.49.77)

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động cơ, Hộp giảm tốc Rossi Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan