Đầu dò nhiệt độ Gefran Việt Nam1

Đầu dò nhiệt độ Gefran Việt Nam

Bộ điều khiển Gefran Việt Nam – Gefran (Đức) chuyên gia về cảm biến các loại: Cảm biến áp suất Gefran , Cảm biến nhiệt độ (Cặp nhiệt điện), đầu dò vị trí (magnetostrictives, chiết áp), tan Cảm biến áp suất, hệ thống kiểm soát áp suất, cảm biến áp suất, các tế bào tải và đầu dò lực lượng , cảm biến nhiệt độ (nhiệt kế Resistance) …

Gefran Viet Nam chuyên gia về : Cảm biến áp suất Gefran Cảm biến nhiệt độ Gefran , đầu dò vị trí Gefran , hệ thống kiểm soát áp suất Gefran, cảm biến Gefran ,Biến tần Gefran , Bộ điều khiển Gefran ,Đầu dò nhiệt Gefran , Thiết bị đo Gefran…

Cảm biến áp suất Gefran tan được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu trong chế biến nhựa. GEFRAN có thể cung cấp cho khách hàng đầu dò áp lực tan khác nhau cho các ứng dụng khác nhau ở nhiệt độ quá cao, lên đến 540 ° C.

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý phân phối các sản phẩm của Gefran tại Việt Nam .

để biết thêm thông tin chi tiết về Bộ điều khiển Gefran Việt Nam hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được hổ trợ về kỹ thuật và giá cả tốt nhất.

Model Bộ điều khiển Gefran Việt Nam :

Gefran Việt Nam  F045057; 3400-A-2-0-RRRI-0
Gefran Việt Nam  F037477; 3400-A-2-0-RRRI-1
Gefran Việt Nam  F001072; 3400-A-2-0-RRRR-0
Gefran Việt Nam  F045379; 3400-A-2-0-RVR0-2
Gefran Việt Nam  F001073; 3400-A-2-0-RVRR-2
Gefran Việt Nam  F042010; 3400-A-2-0-V000-0
Gefran Việt Nam  F001074; 3400-A-2-0-VV00-0
Gefran Việt Nam  F045812; 3400-A-2-0-VVRR-0
Gefran Việt Nam  F049099; 3400-A-3-0-DRI0-0
Gefran Việt Nam  F046820; 3400-A-3-0-DRR0-0
Gefran Việt Nam  F001075; 3400-A-3-0-III0-0
Gefran Việt Nam  F029370; 3400-A-3-0-RRRR-0
Gefran Việt Nam  F001077; 3400-A-4-0-RRR0-0
Gefran Việt Nam  F041796; 3400-A-4-0-RRR0-2
Gefran Việt Nam  F040722; 3400-A-4-0-RRRR-0
Gefran Việt Nam  F001076; 3400-A-4-0-RRRR-2
Gefran Việt Nam  F043833; 3400-B-0-0-IRIR-0
Gefran Việt Nam  F045233; 3400-C-0-0-R000-0
Gefran Việt Nam  F001078; 3400-C-0-0-VVVR-3
Gefran Việt Nam  F031518; 3400-D-0-0-I000-2
Gefran Việt Nam  F000019; 1000-R0-3R-0-1
Gefran Việt Nam  F000329; 1000-V-1R-0-0
Gefran Việt Nam  F000331; 1000-V-1R-0-1
Gefran Việt Nam  F045604; 1000-V-1R-1-0
Gefran Việt Nam  F026623; 1000-V-1R-1-1
Gefran Việt Nam  F000335; 1000-I-1R-0-0
Gefran Việt Nam  F000022; 1000-I-1R-0-1
Gefran Việt Nam  F031856; 1000-I-1R-1-1
Gefran Việt Nam  F000336; 1000-I-1R-2-1
Gefran Việt Nam  F000341; 1000-I-2H-0-1
Gefran Việt Nam  F000337; 1000-I-2R-0-0
Gefran Việt Nam  F000338; 1000-I-2R-0-1
Gefran Việt Nam  F000339; 1000-I-3R-0-0
Gefran Việt Nam  F000340; 1000-I-3R-0-1
Gefran Việt Nam  F000313; 1000-R0-1H-0-1
Gefran Việt Nam  F036105; 1000-R0-1H-2-0
Gefran Việt Nam  F000314; 1000-R0-1H-2-1
Gefran Việt Nam  F000008; 1000-R0-1R-0-0
Gefran Việt Nam  F000010; 1000-R0-1R-0-1
Gefran Việt Nam  F043629; 1000-R0-1R-1-0
Gefran Việt Nam  F000011; 1000-R0-1R-1-1
Gefran Việt Nam  F000268; 1000-R0-1R-2-0
Gefran Việt Nam  F000012; 1000-R0-1R-2-1
Gefran Việt Nam  F027633; 1000-R0-2H-0-0
Gefran Việt Nam  F000020; 1000-R0-2H-0-1
Gefran Việt Nam  F000013; 1000-R0-2R-0-0
Gefran Việt Nam  F000017; 1000-R0-2R-0-1
Gefran Việt Nam  F000324; 1000-R0-3H-0-0
Gefran Việt Nam  F000021; 1000-R0-3H-0-1
Gefran Việt Nam  F000018; 1000-R0-3R-0-0

Một số model về Đầu dò nhiệt độ Gefran việt nam :

Đầu dò nhiệt độ Gefran F029324; 2500-1-0-0-W-2-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F034948; 2500-1-0-1-0-0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F032689; 2500-1-0-1-0-2-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F046570; 2500-1-0-1-0-3-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F044057; 2500-1-0-1-0-P-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F036369; 2500-1-0-1-W-0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F045091; 2500-1-0-1-W-2-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F032848; 2500-1-0-1-W-2-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F043599; 2500-1-0-1-W-3-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F032690; 2500-1-1-0-0-0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F034271; 2500-1-1-0-0-2-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F037531; 2500-1-1-0-0-P-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F035908; 2500-1-1-0-W-0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F043446; 2500-1-1-1-0-0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F034543; 2500-1-1-1-0-0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F047565; 2500-1-1-1-0-2-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F035057; 2500-1-1-1-0-P-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F049253; 2500-1-1-1-W-0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F031664; 2500-1-1-1-W-0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F033387; 2500-1-1-1-W-2-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F029325; 2500-1-1-1-W-2-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F039242; 2500-1-1-1-W-3-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F029565; 3400-A-0-0-DD00-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F029342; 3400-A-0-0-DRRV-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F030665; 3400-A-0-0-IIII-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F031021; 3400-A-0-0-IIII-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F036539; 3400-A-0-0-IIR0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F043169; 3400-A-0-0-IR00-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F040104; 3400-A-0-0-R0RR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001067; 3400-A-0-0-RRR0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001065; 3400-A-0-0-RRRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001066; 3400-A-0-0-RRRR-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F040349; 3400-A-0-0-VR00-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F032926; 3400-A-0-1-DRR0-2
Bộ mã hóa Gefran

Model : PR-65-B-0-103

Codel : F004517

Đầu dò nhiệt độ Gefran F024816; 3400-A-0-1-IIRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001069; 3400-A-0-1-IR00-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F024986; 3400-A-0-1-IRRT-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F038998; 3400-A-0-1-RRR0-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F043496; 3400-A-0-1-RRRI-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F028271; 3400-A-0-1-TR00-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F030023; 3400-A-2-0-DR00-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F025968; 3400-A-2-0-DRI0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F028976; 3400-A-2-0-DRIR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001070; 3400-A-2-0-IDIR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F047030; 3400-A-2-0-IIRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001071; 3400-A-2-0-IIRR-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F041272; 3400-A-2-0-IRR0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F027199; 3400-A-2-0-IV00-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F046260; 3400-A-2-0-IVRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F043606; 3400-A-2-0-RDV0-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F050688; 3400-A-2-0-RRI0-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F045057; 3400-A-2-0-RRRI-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F037477; 3400-A-2-0-RRRI-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001072; 3400-A-2-0-RRRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F045379; 3400-A-2-0-RVR0-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001073; 3400-A-2-0-RVRR-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F042010; 3400-A-2-0-V000-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001074; 3400-A-2-0-VV00-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F045812; 3400-A-2-0-VVRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F049099; 3400-A-3-0-DRI0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F046820; 3400-A-3-0-DRR0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001075; 3400-A-3-0-III0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F029370; 3400-A-3-0-RRRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001077; 3400-A-4-0-RRR0-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F041796; 3400-A-4-0-RRR0-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F040722; 3400-A-4-0-RRRR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001076; 3400-A-4-0-RRRR-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F043833; 3400-B-0-0-IRIR-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F045233; 3400-C-0-0-R000-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F001078; 3400-C-0-0-VVVR-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F031518; 3400-D-0-0-I000-2
Đầu dò nhiệt độ Gefran F047031; 3400-D-0-0-II0T-0
Đầu dò nhiệt độ Gefran F039699; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F039698; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1
Đầu dò nhiệt độ Gefran F013023; TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3
Đầu dò nhiệt độ Gefran F042875; TPSA-E-2-V-P10M-T-V

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đầu dò nhiệt độ Gefran Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan