Đầu đốt khí Gas Ecoflam: Max Gas – Đầu đốt khí Monoblock từ 17 kW đến 500 kW, BLU – Đầu đốt khí Monoblock từ 245 kW đến 17000 kW
Đầu đốt dầu nhẹ Ecoflam: Maior – Đầu đốt dầu nhẹ Monoblock từ 415 kW đến 17000 kW, Max – Đầu đốt dầu nhẹ Monoblock từ 18 kW đến 546 kW
Đầu đốt dầu nặng Ecoflam: Maxflam – Đầu đốt dầu nặng Monoblock từ 68 kW đến 570 kW, Oilflam – Đầu đốt dầu nặng Monoblock từ 464 kW đến 17000 kW
Đầu đốt nhiên liệu kép Ecoflam: Multicalor – Đầu đốt nhiên liệu kép Monoblock (gas / dầu nhẹ) từ 190 kW đến 17000 kW, Multiflam – Đầu đốt nhiên liệu kép Monoblock (gas / dầu nặng) từ 414 kW đến 17000 kW
Đầu đốt Duoblock Ecoflam: TS Range – Đầu đốt Duoblock từ 230 kW đến 34000 kW
BURNER LÀ GÌ ? Burner là một thiết bị dùng để:

tạo ra nhiệt / hơi nóng, được ứng dụng trong các công việc làm nóng hoặc sấy khô sản phẩm.
cung cấp nguồn lửa trực tiếp để làm nóng hoặc tan chảy sản phẩm
đun sôi nhiên liệu cho một vài ngành công nghiệp cụ thể.
Phân loại Đầu đốt khí Gas Ecoflam có 4 loại:
– Burner dùng khí ga như LPG @ NG
– Burner dùng loại dầu nhẹ như Diesel
– Burner dùng loại dầu nặng
– Burner dùng được cho cả hai loại: Khí và Diesel, Khí và Dầu Nặng
Chế độ hoạt động Đầu đốt khí Gas Ecoflam:
– Chế độ Mở- Tắt ( On- Off Version)
– Chế độ Cao – Thấp ( Hi- Low version)
– Chế độ điều biến ( Modulating Version)
Ứng dụng của Đầu đốt khí Gas Ecoflam: nhà máy Dây chuyền sản xuất găng tay, nhà máy có Lò thực phẩm, Nồi hơi nước nóng, Lò đốt rác/ lò thiêu, Lò sơn, Lò nung kim loại, Lò mạ kẽm