Van dien tu Huade 3

Đại lý phân phối van Huade tại việt nam

Đại lý phân phối van Huade tại việt nam – Van điện từ Huade việt nam – Van thủy lực Huade việt nam – Bơm thủy lực Huade việt nam

Huade viet nam chuyên gia về: van khí nén Huade, Van điện từ Huade, Van thủy lực Huade, bơm thủy lực Huade, bơm khí nén Huade, động cơ thủy lực Huade, động cơ khí nén Huade .

Huade valves sở hữu kĩ thuật tiên tiến hoàn thành sản xuất và thiết bị chính xác cao bằng cách cải thiện công nghệ và quy trình. Tỷ lệ tăng doanh thu trung bình doanh thu hàng năm là 30%, và thu nhập xuất khẩu đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Sản phẩm được xuất khẩu sang Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Huade thương hiệu đã trở thành thương hiệu thủy lực nổi tiếng tại nhà và thị trường nước ngoài.

Van Huade phát triển khoảng 100 sản phẩm mới mỗi năm mà điền vào chỗ trống trong nước tốt. Nhiều sản phẩm mới đã được trao giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật của Trung Quốc Máy móc Công nghiệp và Sản phẩm mới Giải thưởng bởi CHPSA.

Bắc Kinh Huade thủy lực Tập đoàn công nghiệp CO., LTD là đi về phía trước để xây dựng các cơ sở cấp cao nhất cho ngành công nghiệp thủy lực ở Trung Quốc.

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý phân phối Van, Bơm Huade tại việt nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về Huade viet nam hãy liên hệ với chúng tôi để được hổ trợ về kỹ thuật cũng như thời gian và giá cả hợp lý nhất :

Một số model về Van, Bơm Huade vietnam :

Huade vietnam “DBW20A-1-30B/80 W220-50NZ5L” Huade vietnam 4WE6J-61B/CG24N9Z4B10
Huade vietnam DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L Huade vietnam Z2DB6VD-2-40B/100
Huade vietnam S10P1.0B Huade vietnam 4WE10D31B/CG 24N9Z5L
Huade vietnam AJS-32HZ/M60x2 Huade vietnam 4WE10E31B/CG 24N9Z5L
Huade vietnam 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam 4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam Z2FS16-30B/S2
Huade vietnam 4WE6J61B/CG24N9Z5L Huade vietnam D40/26-25
Huade vietnam Z1S10P1-30B Huade vietnam 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Huade vietnam Z2FS10-20B Huade vietnam 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Huade vietnam DYJ-03-P-14-70 Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Huade vietnam 4WE10D31B/CG24N9Z5L Huade vietnam DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L
Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam DBW10A1-50B/100U6CG24N9Z5L
Huade vietnam 4WE6E61B/CG24N9Z5L Huade vietnam DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
Huade vietnam 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam DBW10A1-50B/200U6CG24N9Z5L
Huade vietnam Z2FS10-20B Huade vietnam DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
Huade vietnam 4WEH16J50B/220-50NET5Z5L Huade vietnam DBW10A-2-50B/3156CN220-50N9Z5L
Huade vietnam Z2FS10-20B Huade vietnam 4WE10D31B/0FCG24N9Z5L
Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam 4WE10D31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L Huade vietnam 4WE10E31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam DBW10A-1-50B/220U6AW220-50N9Z5L Huade vietnam 4WE10J31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam Z2FS10-20B Huade vietnam 4WE10V31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam Z2FS6-30B Huade vietnam 4WE6E61B/CG24N9Z5L
Huade vietnam ZDR10DP1-10B/75YM Huade vietnam DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51
Huade vietnam  4WE10D31B/0FCG24N9Z5L Huade vietnam DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
Huade vietnam 4WE10D31B/CG24N9Z5L Huade vietnam S10P1.OB
Huade vietnam  4WE10E31B/CG24N9Z5L Huade vietnam AJS-32Hz/M60-2
Huade vietnam  4WE10J31B/CG24N9Z5L Huade vietnam 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
Huade vietnam 4WE10V31B/CG24N9Z5L Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Huade vietnam 4WE6E61B/CG24N9Z5L Huade vietnam Z2S10-30B
Huade vietnam 4WE6J61B/CG24N9Z5L Huade vietnam Z1S10P1-30B
Huade vietnam 4WE6J62/EG24N94 Huade vietnam Z2FS10-20B
Huade vietnam 4WE6J-61B/CG24N9Z4B10 Huade vietnam DYJ-03-P-14-70
Huade vietnam Z2DB6VD-2-40B/100 Huade vietnam 4WE10D31B/CG24N9Z5L, Huade
Huade vietnam Z2FS10-20B Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L, Huade
Huade vietnam Z2FS6-30B Huade vietnam 4WE6E61B/CG24N9Z5L, Huade
Huade vietnam ZDR10DP1-10B/75YM Huade vietnam 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L, Huade
Huade vietnam DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L Huade vietnam Z2FS10-20B, Huade
Huade vietnam DBW10A1-50B/100U6CG24N9Z5L Huade vietnam 4WEH16J50B/220-50NET5Z5L
Huade vietnam DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L Huade vietnam DAW20A-1-30B/80WW220-50NZ5L
Huade vietnam DBW10A1-50B/200U6CG24N9Z5L Huade vietnam DBW10A-1-50B/220U6AW220-50-N9Z5L
Huade vietnam DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L Huade vietnam S15A22B/
Huade vietnam 4WEH16J60B/EG24N9ETZ5L Huade vietnam S15A12B/
Huade vietnam Z2S16-1-30B/ (chụp hình) Huade vietnam S20P2.0B/
Huade vietnam Z2S16-1-50B/ Huade vietnam S20P1.0B/
Huade vietnam 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L Huade vietnam DB10-2-50B/315
Huade vietnam DBW10A-1-50B/2006CW220-50N9Z5L Huade vietnam DB10-1-50B/100
Huade vietnam Z2FS16-30B/S2 Huade vietnam DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L
Huade vietnam CAN’T SUPPLY Huade vietnam DBW10B-1-50B/2006CG24N9Z5L
Huade vietnam 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam DBW10A-1-50B/2006CG24N9Z5L
Huade vietnam 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam DAW20B-1-30B/315G24NZ5L
Huade vietnam S15A52B/ Huade vietnam DAW20B-1-30B/315W220-50NZ5L
Huade vietnam 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam 4WEH16D50B/6EW240-50NETZ4
Huade vietnam 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L Huade vietnam 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L
Huade vietnam 4WE6J61B/CG24N9Z5L Huade vietnam 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Huade vietnam 4WE6E61B/CG24N9Z5L Huade vietnam 4WEH10D20B/6EG24NETZ5L
Huade vietnam Z2FS10-5-30B/ Huade vietnam 4WEH10J20B/6EG24NETZ5L
Huade vietnam Z2FS10-5-30B/ Huade vietnam 4WE10D31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam Z2FS6-5-40B/2Q Huade vietnam 4WE10E31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam Z2S16-1-50B/ Huade vietnam 4WE10J31B/CG24N9Z5L
Huade vietnam CAN’T SUPPLY Huade vietnam 4WE10E31B/CW220-50N9Z5L
Huade vietnam ZDR6DP2-30B/150YM Huade vietnam 4WE6J62/EG24N94
Huade vietnam S25A12B/ Huade vietnam S20A22B/
Huade vietnam4WEH16E50B/6EG24NETZ5L Huade vietnam HD-4WE6C60/SG24N9Z5L
Huade vietnamZ2S16-30B/ Huade vietnam 2DR6DP2-30B/150YM
Huade vietnamZ2S16-30B/S2 Huade vietnam HD-4WF6E60/SG24N9Z5L
Huade vietnamDBW20B-2-50B/315U Van thủy lực D5-02-3C4 220VAC HDX
Huade vietnam4WE10J31B/CG24N9Z5L Van thủy lực 4WE6B AC220V HDX
Huade vietnam DBW10A-1-50B/315 Huade vietnam DBW10A-1-50B/315
Huade vietnam HD-ZDZ16-5X Huade vietnam HD-ZDR16DP-5X
Huade vietnam HD-LC80 Huade vietnam HD-4WRZE10
Huade vietnam HD-4WRZ16 Huade vietnam HD-4WREE10
Huade vietnam HD-4WRE10-2X Huade vietnam HD-4WRAE6-2X

Van thủy lực Huade: 4WE10J31B/CG24N9Z5L
Van thủy lực Huade: 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
Van thủy lực Huade: 4WMM10J10B
Van thủy lực Huade: FD12FB10/20B03
Van thủy lực Huade: Z1S10T-1-30/B
Van thủy lực Huade: Z1S6P1-30B
Van thủy lực Huade: Z1S6T1-30B
Van thủy lực Huade: Z2FS10-20/S2
Van thủy lực Huade: Z2FS10-20B
Van thủy lực Huade: Z2FS6-30/S2
Van thủy lực Huade: Z2S10-20/S
Van thủy lực Huade: Z2S6-1-40
Van thủy lực Huade: ZDR10-DA1-40/150Y
Van thủy lực Huade: ZDR10D-P1-40B/150YM
Van thủy lực Kingst MSCV-03W-K-3

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý phân phối van Huade tại việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan