Dai ly cam bien Leuze1

Đại lý Cảm biến Leuze tại Việt Nam

Đại lý Cảm biến Leuze tại Việt Nam – Cảm biến quang học Leuze Việt Nam – Cảm biến siêu âm từ xa Leuze Việt Nam – Cảm biến Forked Leuze Việt Nam

Leuze electronic được thành lập năm 1963 trụ sở chính tại Owen , Fuerstenfeldbruck, Unterstadion, Germany. Leuze electronic chuyên nghiên cứu phát triển và sản xuật các thiết bị cảm biến tự động hóa trong công nghiệp.Các sản phẩm chủ yếu cho công nghiệp như: Công nghệ đóng gói, hệ thống băng tải và lưu trữ, ngành công nghiệp đồ họa, công nghệ y tế / phân tích, năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, ngành công nghiệp chế biến gỗ, xử lý / lắp công nghệ, công cụ sản xuất, ngành công nghiệp ô tô… Leuze có tổng cộng 17 công ty trên toàn thế giới và có đối tác trên 40 quốc gia.

Leuze Vietnam chuyên về : Cảm biến quang học Leuze, Công tắc cảm ứng Leuze, Cảm biến siêu âm Leuze, Cảm biến quang Leuze, Cảm biến Forked Leuze, Rèm cửa ánh sang Leuze, Cảm biến 3D Leuze, Cảm biến đặc biệt Leuze, Thiết bị đo cảm biến Leuze, Cảm biến khoảng cách quang học Leuze, Cảm biến siêu âm từ xa Leuze, Cảm biến cho việc định vị Leuze, Đo Cảm biến chia hai Leuze, Cảm biến quang điện an toàn Leuze, Xác định mã vạch Leuze, Xác định 2D-code Leuze, Xác định RF Leuze, Cảm biến phần ánh sang Leuze, Máy ảnh thông minh Leuze, Camera IP công nghiệp Leuze…

Hiện tại các nơi phục vụ điện tử Leuze khách hàng của chúng tôi một dòng rộng lớn của cảm biến và các phụ kiện tương ứng cho tự động hóa công nghiệp trong sáu lĩnh vực sản phẩm khác nhau. Kết quả là, chúng tôi là đối tác thích hợp không chỉ cho đơn giản, cảm biến tiêu chuẩn, mà còn cho sáng tạo, các giải pháp công nghệ cao. Duyệt qua đường của chúng ta về các cảm biến.

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý phân phối Cảm biến Leuze tại Việt Nam.

Model về Cảm biến Leuze :

Optical sensor Leuze

Model: 50025609 PRK 95/44 L.4

Cảm biến leuze Vietnam P/N: EVS9324-CSV003
Cảm biến leuze Vietnam P/N: EVS9324-CKV003
Cảm biến leuze Vietnam LS85/28E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LSE 96M/P-1040-42
Cảm biến leuze Vietnam LS85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/4 E
Cảm biến leuze Vietnam LS85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam S85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LSSR 3B-S8 (LSSR3BS8)
Cảm biến leuze Vietnam RTR 3/22-300-S8 (RTR3/22300S8)
Cảm biến leuze Vietnam 500 33310 (50033310)
Cảm biến leuze Vietnam IPRK 18/A L.4
Cảm biến leuze Vietnam 50030077
Cảm biến leuze Vietnam HRT 96K/R-1680-1200-25
Cảm biến leuze Vietnam PRK 18/4 DL.4
Cảm biến leuze Vietnam 50080153
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam CT30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam 67841812
Cảm biến leuze Vietnam 429171
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-5GF
Cảm biến leuze Vietnam CR30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 67840812
Cảm biến leuze Vietnam 429181
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-8GF
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam MS 34 103
Cảm biến leuze Vietnam 50104559
Cảm biến leuze Vietnam K-D M12A-5P-10M-PVC
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam 67841812
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam 429171
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-a5GF
Cảm biến leuze Vietnam 67840812
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 429181
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-8GF
Cảm biến leuze Vietnam 50080153

Hiện tại các nơi phục vụ điện tử Leuze khách hàng của chúng tôi một dòng rộng lớn của cảm biến và các phụ kiện tương ứng cho tự động hóa công nghiệp trong sáu lĩnh vực sản phẩm khác nhau. Kết quả là, chúng tôi là đối tác thích hợp không chỉ cho đơn giản, cảm biến tiêu chuẩn, mà còn cho sáng tạo, các giải pháp công nghệ cao. Duyệt qua đường của chúng ta về các cảm biến.

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý phân phối Cảm biến Leuze tại Việt Nam.

Model về Cảm biến Leuze :

Optical sensor Leuze

Model: 50025609 PRK 95/44 L.4

Cảm biến leuze Vietnam P/N: EVS9324-CSV003
Cảm biến leuze Vietnam P/N: EVS9324-CKV003
Cảm biến leuze Vietnam LS85/28E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LSE 96M/P-1040-42
Cảm biến leuze Vietnam LS85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/4 E
Cảm biến leuze Vietnam LS85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam S85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS 85/2 SE-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LS85/4E-L.1
Cảm biến leuze Vietnam LSSR 3B-S8 (LSSR3BS8)
Cảm biến leuze Vietnam RTR 3/22-300-S8 (RTR3/22300S8)
Cảm biến leuze Vietnam 500 33310 (50033310)
Cảm biến leuze Vietnam IPRK 18/A L.4
Cảm biến leuze Vietnam 50030077
Cảm biến leuze Vietnam HRT 96K/R-1680-1200-25
Cảm biến leuze Vietnam PRK 18/4 DL.4
Cảm biến leuze Vietnam 50080153
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam CT30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam 67841812
Cảm biến leuze Vietnam 429171
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-5GF
Cảm biến leuze Vietnam CR30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 67840812
Cảm biến leuze Vietnam 429181
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-8GF
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam MS 34 103
Cảm biến leuze Vietnam 50104559
Cảm biến leuze Vietnam K-D M12A-5P-10M-PVC
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam 67841812
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam 429171
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-5GF
Cảm biến leuze Vietnam 67840812
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 429181
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-8GF
Cảm biến leuze Vietnam 50080153
Cảm biến leuze Vietnam Prk 18/4 Dl.4
Cảm biến leuze Vietnam 50104393
Cảm biến leuze Vietnam 50030077
Cảm biến leuze Vietnam 50109617
Cảm biến leuze Vietnam RK72/4-200 L.2
Cảm biến leuze Vietnam 50107914
Cảm biến leuze Vietnam Rkr 3B/6D.42
Cảm biến leuze Vietnam 50104393
Cảm biến leuze Vietnam PRK 46B/44.01-S12
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam 50104559
Cảm biến leuze Vietnam K-D M12A-5P-10M-PVC
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam 67841812
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam 67840812
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam CT30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam 67841812
Cảm biến leuze Vietnam CR30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 67840812
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam CT30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam CR30-1200PG
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam 50037230
Cảm biến leuze Vietnam MS 34 103
Cảm biến leuze Vietnam 50104559
Cảm biến leuze Vietnam K-D M12A-5P-10M-PVC
Cảm biến leuze Vietnam 50104179
Cảm biến leuze Vietnam KB PB-10000-BA
Cảm biến leuze Vietnam 50038539
Cảm biến leuze Vietnam TS 02-4-SA
Cảm biến leuze Vietnam SD4T30-1200
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-5GF
Cảm biến leuze Vietnam SD4R30-1200E
Cảm biến leuze Vietnam CB-M12-25000S-8GF

Hoàng Thiên Phát tự hào là đại lý phân phối Cảm biến Leuze tại Việt Nam.

Để biết thệm thông tin về Thiết bị Cảm biến Leuze , hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giá tốt

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát

29/33 Đường 10, phường 11 Quận Gò Vấp, TpHCM

Website: thietbinhamayvn.com      Email:dat@hoangthienphat.com

Cell phone: Mr.Đạt (0906794977)                 sky: dat.htp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý Cảm biến Leuze tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan