5

Đại lý Cảm biến IFM tại Việt Nam

Cảm biến IFM  – IFM là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất cảm biến và tự động hóa, có mạng lưới phân phối ở nhiều quốc gia.

IFM (Đức) chuyên gia về : Cảm biến điện quang IFM , cảm biến điện dung IFM, cảm biến nhiệt độ IFM, thiết bị cảm biến áp suất IFM, thiết bị phụ kiện IFM , cảm biến lưu lượng IFM

IGT205
“EVT003, Kết nối thẳng M12, Vật liệu vỏ cáp: PVC, L=25m

EVT006, Kết nối góc M12, Vật liệu vỏ cáp: PVC, L=25m

Chúng tôi đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh. Vì vậy các Doanh nghiệp đang đứng trước trạng thái do dự, xét đoán trong việc chọn lựa cho mình nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động Chính Hãng_chất lượng và độ chính xác cao.

Hoàng Thiên Phát  Tech tự hào là Đại lý Cảm biến IFM tại Việt Nam

Để biết thệm thông tin về  các loại Cảm biến IFM hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giá cả và chất lượng tốt nhất

Model Cảm biến IFM Việt Nam :

Model: O6E205
Model: O6E201
Model: O6E204
Model: O6H205
Model: E20454
Model: E20870
Model: OGP500
Model: EVC004
Model: EVC005
Model: PN2094
Model: PN2209
Model: VTV121
Model: IGS232
Model: IGS240
Model: IIS226
Model: IIS234
Model: IV5004
Model: OGP700
Model: IFS285
Model: OPU202
Model: PQ7834
Model: UGT592
Model: IE5319
Model: IE5353

Đại lý Cảm biến  IFM  IE5108
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5111
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5112
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5121
Đại lý Cảm biến  IFM   IE5122
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5123
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5124
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5125
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5126
Đại lý Cảm biến  IFM   IE5129
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5130
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5131
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5133
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5136
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5157
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5160
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5163
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5192
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5311
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5312
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5313
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5314
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5315
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5316
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5317
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5318
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5319
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5320
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5321
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5322
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5323
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5324
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5325
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5326
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5327
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5328
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5329
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5330
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5331
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5332
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5334
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5335
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5336
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5337
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5338
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5339
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5340
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5341
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5342
Đại lý Cảm biến  IFM  IF0313
Đại lý Cảm biến  IFM  IF0314
Đại lý Cảm biến  IFM  IF0315
Đại lý Cảm biến  IFM  IF0324
Đại lý Cảm biến  IFM  IF0330
Đại lý Cảm biến  IFM  IF4005
Đại lý Cảm biến  IFM  IF4007
Đại lý Cảm biến  IFM  IF4008
Đại lý Cảm biến  IFM  IF500A
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5017
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5018
Đại lý Cảm biến  IFM  IF501A
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5163
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5179
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5180
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5188
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5189
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5198
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5200
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5204
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5205
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5208
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5217
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5219
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5220
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5223
Đại lý Cảm biến  IFM   IF5227
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5249
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5250
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5251
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5252
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5254 IF5256 IF5257 IF5260 IF5266 IF5291 IF5297 IF5298
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5299 IF5301 IF5302 IF5305 IF5313 IF5314 IF5315 IF5317
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5321 IF5322 IF5325 IF5329 IF5330 IF5333 IF5334 IF5337
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5341 IF5345 IF5346 IF5347 IF5348 IF5349 IF5653 IF5654
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5658 IF5662 IF5663 IF5670 IF5671 IF5673 IF5674 IF5675
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5679 IF5680 IF5682 IF5684 IF5685 IF5686 IF5687 IF5691
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5701 IF5704 IF5706 IF5710 IF5711 IF5712 IF5718 IF5719
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5720 IF5721 IF5723 IF5724 IF5725 IF5731 IF5739 IF5740
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5741 IF5742 IF5743 IF5750 IF5751 IF5753 IF5755 IF5759
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5760 IF5761 IF5762 IF5763 IF5764 IF5765 IF5766 IF5767
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5769 IF5770 IF5771 IF5775 IF5781 IF5782 IF5783 IF5785
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5786 IF5788 IF5790 IF5885 IF5886 IF5887 IF5888 IF5889
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5890 IF5891 IF5893 IF5894 IF5895 IF5896 IF5898 IF5900
Đại lý Cảm biến  IFM  IF5901 IF5902 IF5903 IF5904 IF5905 IF5906 IF5907 IF5908
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5075 IE5078 IE5082 IE5090 IE5091 IE5092 IE5099
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5100 IE5103 IE5105 IE5107 IE5111 IE5121 IE5122
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5123 IE5125 IE5129 IE5130 IE5131 IE5133
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5136 IE5192 IE5193 IE5202 IE5203 IE5207 IE5212
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5215 IE5222 IE5229 IE5238 IE5256 IE5257 IE5258
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5265 IE5266 IE5282 IE5287 IE5288 IE5295 IE5298
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5312 IE5319 IE5327 IE5329 IE5338 IE5340 IE5343
Đại lý Cảm biến  IFM  IE5344 IE5345 IA0003 IA0004 IA000A IA0017 IA0018 IA0027
Đại lý Cảm biến  IMF IEC3002-APOG (IE5103)
Đại lý Cảm biến  IMF IEC3002-APOG/10M (IE5105)
Đại lý Cảm biến  IMF IEA3001-BPOG (IE5121)
Đại lý Cảm biến  IMF IEA3001-APOG (IE5122)
Đại lý Cảm biến  IMF IEA3001-BPOG/V4A (IE5125)
Đại lý Cảm biến  IMF IE-3001-BPOG (IE5129)
Đại lý Cảm biến  IMF IE-3001-APOG (IE5130)
Đại lý Cảm biến  IMF IEA3001-BPOG/6M (IE5133)
Đại lý Cảm biến  IMF IEA3001-APOG/6M (IE5136)
Đại lý Cảm biến  IMFIEB3001-BPOG/PH (IE5199)
Đại lý Cảm biến  IMF IEC3002-ANOG (IE5107)
Đại lý Cảm biến  IMF IEC3002-BNOG (IE5111)
Đại lý Cảm biến  IMFIEA3001-ANOG (IE5123)
Đại lý Cảm biến  IMFIE-3001-ANOG (IE5131)
Đại lý Cảm biến  IMF IA-2010-ABOA/6M (IA0017)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý Cảm biến IFM tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan