1

Cảm biến vòng quay Lika Việt Nam

Cảm biến vòng quay Lika Việt Nam – Lika Electronic đứng cho bộ mã hóa và các hệ thống vị trí đo.

Cảm biến Lika Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Lika điện tử phát triển và sản xuất các bộ mã hóa gia tăng và tuyệt đối, Cảm biến vòng quay Lika quang học và từ trường, quay và tuyến tính, cảm biến gia tăng & tuyệt đối, tuyến tính và hệ thống đo lường từ tăng & tuyệt đối quay, Cảm biến vòng quay Lika thiết bị truyền động quay, màn hình, bộ chuyển đổi tín hiệu và giao diện bộ mã hóa.

Lika vietnam chuyên gia về: Bộ mã hóa vòng quay Lika , Cảm biến vòng quay Lika , Encoders Lika , Thiết bị truyền động quay Lika, Cảm biến từ tính Lika , Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ đo nhiệt độ Lika

HTP Tech tự hào là đại lý chính thức phân phối Lika Electronic tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về Cảm biến vòng quay Lika Việt Nam xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Lika ( Ý) chuyên gia về: Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối  Lika Việt Nam, bộ mã hóa vòng quay tương đối  Lika Việt Nam, cảm biến  Lika Việt Nam, Cảm biến vòng quay Lika Việt Nam, bộ đo nhiệt độ  Lika Việt Nam, và các phụ kiện  Lika Việt Nam.

Bộ mã hóa vòng quay lika, Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Thiết bị truyền động quay Lika, Hiển thị & Giao diện Lika, Khớp nối Lika, Khớp nối xoay Lika, Khớp nối truyền động Lika, Phụ kiện Lika.

HTP là đại lý cung cấp phân phối các mặt hàng của Lika tai Việt Nam. Đại lý Lika tại Việt Nam là công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát.

Đại lý bộ mã hóa vòng quay encoder lika: Ngành Công nghiệp nước đóng chai , Chế biến thực phẩm, Chế biến thủy sản, Thuốc lá, Chế biến đường, Công nghiệp sản xuất giấy, Chế biến cao su và nhựa tổng hợp, Công nghiệp dược phẩm, Công nghiệp tinh chế hóa chất, Công nghiệp chế biến gỗ, Công nghiệp điện tử, Chế biến thức ăn gia súc, Công nghiệp thép, Xử lý môi trường…

Một số model sản phẩm bộ mã hóa vòng quay encorder của Lika:

Một số Model Cảm biến vòng quay Lika Việt Nam :

Cảm biến  Lika I28 Encoders Lika I58-Y-400ZND26RP
Cảm biến  Lika MI36 Encoders Lika IT65-Y-10BND2ERQ
Cảm biến  Lika MC36K Encoders Lika AS5812/GY-10-ER
Cảm biến  Lika I40-I41 Encoders Lika IT65-H-5000ZCP4ERQ
Cảm biến  Lika I58-I58S Encoders Lika C50-H-100ZCU410
Cảm biến  Lika I58SK Encoders Lika IT65-H-5000ZCP4ERQWKL4
Cảm biến  Lika IX58 – IX58S Encoders Lika IT65-H-5000-Z-C-P-4-E-R-Q
Cảm biến  Lika IP58-IP58S Encoders Lika AM58S12/256GS-6-E9
Cảm biến  Lika IQ58 – IQ58S Encoders Lika C58R-H-2048ZCU415
Cảm biến  Lika CB60 Encoders Lika S/N: 070900578
Cảm biến  Lika MI58-MI58S Encoders Lika AM58S12/4096GS-6
Cảm biến  Lika I65-IT65 Encoders Lika AS58S13/GS-1-E
Cảm biến  Lika IT68 Encoders Lika AST612/GS-10/S487 
Cảm biến  Lika I115 Encoders Lika CK58-L-250BCP114R
Cảm biến  Lika I116 Encoders Lika I58-H-1250ZNF46
Cảm biến  Lika I105 Encoders Lika AM58S12/4096GS-6
Cảm biến  Lika ICS Bộ mã hóa vòng quay Lika I28
Cảm biến  Lika MC36 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI36
Cảm biến  Lika CK41 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC36K
Cảm biến  Lika CK46 Bộ mã hóa vòng quay Lika I40-I41
Cảm biến  Lika C50 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58-I58S
Cảm biến Lika C51 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58SK
Cảm biến Lika CB50 Bộ mã hóa vòng quay Lika IX58 – IX58S
Cảm biến Lika CX58 – CX59 Bộ mã hóa vòng quay Lika IP58-IP58S
Cảm biến Lika CKP58 Bộ mã hóa vòng quay Lika IQ58 – IQ58S
Cảm biến Lika CKQ58 Bộ mã hóa vòng quay Lika CB60
Cảm biến Lika CH59 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI58-MI58S
Cảm biến Lika C58  C59  C60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I65-IT65
Cảm biến Lika C58A  C58R Bộ mã hóa vòng quay Lika IT68
Cảm biến Lika CB59 Bộ mã hóa vòng quay Lika I115
Cảm biến Lika CK58  CK59  CK60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I116
Cảm biến Lika CK61 Bộ mã hóa vòng quay Lika I105
Cảm biến Lika MC58  MC59  MC60 Bộ mã hóa vòng quay Lika ICS
Cảm biến Lika C80 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC6
Cảm biến Lika C81 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK41
Cảm biến Lika C82 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK46
Cảm biến Lika C100 Bộ mã hóa vòng quay Lika C50
Cảm biến Lika C101 Lika vietnam C51
Cảm biến Lika EM58 PL  HS58 PL  HM58 PL Lika vietnam CB50
Cảm biến Lika MS36  MSC36 Lika vietnam CX58 – CX59
Cảm biến Lika MM36  MMC36 Lika vietnam CKP58
Cảm biến Lika MS40  MSC40 SSI Lika vietnam CKQ58
Cảm biến Lika AS36  ASC36 Lika vietnam CH59
Cảm biến Lika AM36-AMC36 Lika vietnam C58  C59  C60
Cảm biến  Lika ES58  ES58S  ESC58 Lika vietnam C58A  C58R
Cảm biến  Lika EM58  EM58S  EMC58 Lika vietnam CB59
Cảm biến  Lika HS58  HS58S  HSC58 Lika vietnam CK58  CK59  CK60
Cảm biến  Lika HM58  HM58S  HMC58 Lika vietnam CK61
Cảm biến  Lika HSCT  HMCT Lika vietnam MC58  MC59  MC60
Cảm biến  Lika MH58S Lika vietnam C80
Cảm biến  Lika MM58  MM58S  MMC58 Lika vietnam C81
Cảm biến  Lika HM58 P  HM58S P  HMC58 P Cảm biến Lika C82
Cảm biến  Lika AMR58 Cảm biến Lika C100
Cảm biến  Lika AST6  AMT6 Cảm biến Lika C101
Cảm biến  Lika XAC77 Cảm biến Lika EM58 PL  HS58 PL  HM58 PL
Cảm biến  Lika AM9  AMC9 Cảm biến Lika MS36  MSC36
Cảm biến  Lika AM58 P  AM58S P  AMC58 P Cảm biến Lika MM36  MMC36
Cảm biến Lika EM58 EC  HS58 EC  HM58 EC Cảm biến Lika MS40  MSC40 SSI
Cảm biến Lika EM58 PT  HS58 PT  HM58 PT Cảm biến Lika AS36  ASC36
Cảm biến Lika AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB Cảm biến Lika AM36-AMC36
 AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB Bộ mã hóa tuyến tính Lika ES58  ES58S  ESC58
Cảm biến Lika AM58K Bộ mã hóa tuyến tính Lika EM58  EM58S  EMC58
Cảm biến Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HS58  HS58S  HSC58
HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HM58  HM58S  HMC58
Cảm biến Lika XAC77 PB-CB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HSCT  HMCT
Cảm biến Lika XAC77 F Bộ mã hóa tuyến tính Lika MH58S
Cảm biến Lika AS58 CB-AS58S CB-ASC58 CB Bộ mã hóa tuyến tính Lika MM58  MM58S  MMC58
AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HM58 P  HM58S P  HMC58 P
Cảm biến  Lika AM58K Bộ mã hóa tuyến tính Lika AMR58
Cảm biến  Lika ASx58x – AMx58x Easy CANopen Bộ mã hóa tuyến tính Lika AST6  AMT6
Cảm biến  Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika XAC77
HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika AM9  AMC9
Cảm biến  Lika XAC77 PB-CB Bộ mã hóa tuyến tính Lika AM58 P  AM58S P  AMC58 P
Cảm biến  Lika XAC77 FB Đại lý Lika tại Việt Nam EM58 EC  HS58 EC  HM58 EC
Cảm biến  Lika XAC77 FD Đại lý Lika tại Việt Nam EM58 PT  HS58 PT  HM58 PT
Cảm biến  Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Đại lý Lika tại Việt Nam AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB
HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB Đại lý Lika tại Việt Nam AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB
Cảm biến  Lika XAC77 FB Đại lý Lika tại Việt Nam AM58K
Cảm biến  Lika EM58 MT  HS58 MT  HM58 MT Đại lý Lika tại Việt Nam HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB
Cảm biến  Lika EM58  EM58S  EMC58 MB Đại lý Lika tại Việt Nam HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB
MS40 A  MSC40 A  MS41 A  MSC41 A Đại lý Lika tại Việt Nam XAC77 PB-CB
Lika AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB Đại lý Lika tại Việt Nam XAC77 FB
Bộ đo nhiệt độ Lika AM58K Đại lý Lika tại Việt Nam AS58 CB-AS58S CB-ASC58 CB
Lika ASx58x – AMx58x Easy CANopen Cảm biến từ tính Lika AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB
Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Cảm biến từ tính Lika AM58K
Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB Cảm biến từ tính Lika ASx58x – AMx58x Easy CANopen
Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 PB-CB Cảm biến từ tính Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB
Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 FB Cảm biến từ tính Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB
Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 FD Cảm biến từ tính Lika XAC77 PB-CB
Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Cảm biến từ tính Lika XAC77 FB
Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB Cảm biến từ tính Lika XAC77 FD
Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 FB Cảm biến từ tính Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB
Lika EM58 MT  HS58 MT  HM58 MT Cảm biến từ tính Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB
Lika EM58  EM58S  EMC58 MB Cảm biến từ tính Lika XAC77 FB
Lika MS40 A  MSC40 A  MS41 A  MSC41 A Cảm biến từ tính Lika EM58 MT  HS58 MT  HM58 MT
Bộ đo nhiệt độ Lika MH58S Cảm biến từ tính Lika EM58  EM58S  EMC58 MB
Bộ đo nhiệt độ Lika EM58 TA Cảm biến từ tính Lika MS40 A  MSC40 A  MS41 A  MSC41 A
Bộ đo nhiệt độ Lika AS58 A  AM58 A Bộ đo nhiệt độ Lika MH58S
Bộ đo nhiệt độ Lika EM58 PA Bộ đo nhiệt độ Lika EM58 TA
Bộ đo nhiệt độ Lika ASR58-ASR58S Bộ đo nhiệt độ Lika AS58 A  AM58 A
Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 PA Bộ đo nhiệt độ Lika EM58 PA
Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 Bộ đo nhiệt độ Lika ASR58-ASR58S
Bộ đo nhiệt độ Lika MS40 TT Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77 PA
Bộ đo nhiệt độ Lika MS41 MSC41 Bộ đo nhiệt độ Lika XAC77
Bộ đo nhiệt độ Lika I58S-H-500ZCZ410R Bộ đo nhiệt độ Lika MS40 TT
Bộ đo nhiệt độ Lika I58-H-500ZCU46RL2 Bộ đo nhiệt độ Lika MS41 MSC41
Bộ đo nhiệt độ Lika I58-Y-400ZND26RP ES58  ES58S ESC58
Bộ đo nhiệt độ Lika IT65-Y-10BND2ERQ EM58  EM58S  EMC58
Bộ đo nhiệt độ Lika AS5812/GY-10-ER HM58 P  HM58S P  HMC58 P
Bộ đo nhiệt độ Lika IT65-H-5000ZCP4ERQ AS58  AS58S  ASC58
Bộ đo nhiệt độ Lika C50-H-100ZCU410 AS58  AS58S  ASC58
Lika IT65-H-5000ZCP4ERQWKL4 AM58  AM58S  AMC58
Lika IT65-H-5000-Z-C-P-4-E-R-Q AST6  AMT6
Bộ đo nhiệt độ Lika AM58S12/256GS-6-E9 IM30 – IM31 – IM56
Bộ đo nhiệt độ Lika C58R-H-2048ZCU415 SGSM – SGSD
Bộ đo nhiệt độ Lika S/N: 070900578 SMG
Bộ đo nhiệt độ Lika AM58S12/4096GS-6 MIK36
Bộ đo nhiệt độ Lika AS58S13/GS-1-E MSK36 – MMK36
Bộ đo nhiệt độ Lika AST612/GS-10/S487 SMRI2
Bộ đo nhiệt độ Lika CK58-L-250BCP114R SMRI5
Bộ đo nhiệt độ Lika I58-H-1250ZNF46 SMRA
Bộ đo nhiệt độ Lika AM58S12/4096GS-6 SMLA
Encoders Lika I58S-H-500ZCZ410R SFE-5000 – SFE-10000
Encoders Lika I58-H-500ZCU46RL2 SFE-5000 – SFE-10000
SFA SFE
SF-A SF-I
SAK SAK
SBK SBK
SFP SFA-5000 TA SFA-10000 TA
SMRI2 SFA-5000 – SFA-10000

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến vòng quay Lika Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan