3

Cảm biến nhiệt độ IFM Việt Nam

Cảm biến nhiệt độ IFM Việt Nam là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất cảm biến và tự động hóa, có mạng lưới phân phối ở nhiều quốc gia.IFM (Mỹ) chuyên gia về cảm biến: Cảm biến điện quang, cảm biến điện dung IFM , Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến nhiệt độ IFM ,  cảm biến áp suất IFM , thiết bị phụ kiện cảm biến, cảm biến lưu lượng ,…

 

Cảm biến IFM là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất cảm biến và tự động hóa, có mạng lưới phân phối ở nhiều quốc gia.

G5839 IGB3005-BPKG/3M/ABGESCH/SEITL
IG5840 IGK3005-BPKG/3M/ABGSCH KAB/55V
IG5841 IGK3012-BPKG/US-100-DPS
IG5842 IGA4008-CPKG/US-100-DPA
IG5843 IGK3008UBPKG/US-100-DPS
IG5844 IGB2008BAROG/UP/SC/0, 3mDC
IG5845 IGA3005-BPKG T01
IG5846 IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA/RT
IG5850 IGA3005-BPKG/US-100-DPS/55V
IG5854 IGA3005-ANKG T01
IG5862 IGB2005ZARKG/UP/3M/TP
IG5864 IGC2008-ARKG/UP/6M
IG5865 IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PHIG5867 IG-3008-BPKG/55V
IG5868 IGB2008BAROG/UP/2LED/6M/PH
IG5869 IGB3005-BPKG/10-16V/2M/SU
IG5871 IG-3008-APKG / 1,5 M
IG5872 IGB2005-ARKG/UP/6M
IG5873 IGC2005-ARKG/UP/5M
IG5876 IGC2005-ARKG/UP/10M
IG5878 IGC2005-BRKG/UP/6M
IG5882 IGC2008-ARKG/UP RT
IG5883 IGB3010-BPKG/US-104-DPS RT
IG5886 IGA2005-ASI / US-100
IG5887 IGA3005-BPKG / 2,5 M / T RT
IG5888 IGA3005-BPKG/US-100-DPS
IG5889 IG-3008-APKG/7M
IG5891 IGB3005-BPKG/2M/SU
IG5892 IGA3005-BPKG/V4A/PPS-HUE
IG5893 IGA3008-BPKG/BS-201-APS/94MM
IG5894 IGB2008BAROG/UP/2LED/2M/XS
IG5896 IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
IG5897 IGA2005-FRKG/V4A/6M/HH
IG5899 IGB2008BBROG/UP/6M/PH RT
IG5900 IGK3005UBPKG/SC/US-104-DPS
IG5902 IGA3004-BPKG/US-104-DPS/ACI/RT
IG5903 IGC3008-BPKG / 2,5 M
IG5905 IGK2008BFRKG/M/2LED/US-104-IRF
IG5907 IGK2012-FRKG/M/2LED/US-104-IRF
IG5909 IGB3005-BPKG / 0,19 M / AMP
IG5910 IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA
IG5565 IG-2008-FRKG/10M/PH
IG5566 IG-2008-FRKG/20M/PH
IG5568 IGA3005-BPKG/US-100-DPS
IG5575 IGA3005-BPKG/TS-600-APS
IG5579 IGA3008-BPKG/TS-600-APS
IG5581 IGA3005-ANKG/BS-201-ANS
IG5582 IGA3005-APKG/BS-201-APO
IG5584 IGA3005-BPKG/BS-201-APS
IG5585 IGA3008-ANKG/BS-201-ANS
IG5586 IGA3008-APKG/BS-201-APO
IG5588 IGA3008-BPKG/BS-201-APS
IG5591 IGB3008-APOG/6M/PH
IG5593 IG-2005-FRKG/PH
IG5594 IGA2005-FRKG/PH
IG5595 IGA2005-FRKG/M/US-104-IRF
IG5596 IGA2008-FRKG/PH
IG5597 IGA2008-FRKG/US-100-IRF
IG5602 IGA3008-BPKG/V4A/US-100-DPS
IG5604 IGB3005-BPKG/US-104-DPS
IG5606 IGA3008-BPKG/V4A/10-55V/10M
IG5608 IG-2008-FRKG/PH X
IG5613 IG-2005-FRKG/6M/PH
IG5614 IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
IG5620 IGA2005-FRKG/6M/PH
IG5625 IGB3005-APOG/AMP-ES
IG5629 IGA3008-APKG/V4A/10M

Đại lý Cảm biến IFM được dùng trong các dây chuyển nhà máy công nghiệp, cảm biến đưa tín hiệu sử lý báo đông.   IFM (Mỹ) chuyên gia về cảm biến: Cảm biến điện quang IFM, cảm biến điện dung IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, thiết bị cảm biến áp suất IFM, thiết bị phụ kiện cảm biến IFM, cảm biến lưu lượng IFM ,…Hoàng Thiên Phát  là đại lý phân phối cung cấp Cảm biến nhiệt độ IFM và các loại cảm biến khác tự hào là đại lý Đại lý Cảm biến IFM. 

IF7002 IFC2004-ARKG/UP/F
IF7003 IF004-ARKG/US-DS
IF7004 IFC-04-ARKG/VDS für Ventile
IF7005 IFC-04-ARKG/US-DL für Ventile
IF7006 IFC-04-ARKG/VDL für Ventile
IF7007 IFC-04-ARKG/US-LS für Ventile
IF7008 IFC-04-ARKG/VLS für Ventile
IF7009 IFC-04-ARKG/US-LL für Ventile
IF7010 IFC-04-ARKG/VLL für Ventile
IF8503 IFA3002-BNKG / 0,58 m LS-100AK
IF9201 IFC2004-ARKG/US
IF9202 IFB2002-ARKG/LED/ANNULAIRE
IF9203 IFB2002-ARKG/LED/ANNULAIRE/6M
IF9207 IFB2002-ARKG/UP/0, 8mPPU LS-…
IF9209 IFB2002-BRKG/LED/ANNULAIRE/2M
IF9213 IF-2004-ARKG/UP/6m
IFM203 IFK3004BBPKG/M/US-104-DPS
IFM204 IFK3007-BPKG/M/US-104-DPS
IFM205 IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
IFM206 IFK3007-BPKG/M/60V/US-104-DPS
IFM207 IFK3004BBPKG/M/6M/ZH
IFM208 IFK3007-BPKG/M/6M/ZH
IFM209 IFK3004BBPKG/M/60V/6M/ZH
IFM210 IFK3007-BPKG/M/60V/6M/ZH
IFM211 IFK3007-BPKG/M/60V/0, 5M/DT043P
IFM212 IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH
IF5880 IFC2004-ARKG/UP/10M
IF5881 IFK3002-BPKG/US-100-DPS
IF5884 IFC2002-ARKG/UP/0, 15M
IF5957 IFK3004BAPKG/M/US-104-DPO
IF5958 IFK3007-APKG/M/US-104-DPO
IF5959 IFK3002-BPKG/IE-KAB
IF5960 IFB3002-BPKG / 0,215 M
IF5961 IFB3002-BPKG / 0,260 M
IF5962 IFA3004-BPKG/V4A/15M
IF5963 IFK3004BAPKG / 1,0 M/US-100-KPO
IF5964 IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V
IF5965 IFB3002-BNKG
IF5991 IFB2004BAROG/SC/UP/0, 3M/US
IF5992 IFB3004BAPKG/US-104-DPO
IF5993 IFB3004BBPKG/4M
IF5994 IFB2002-FRKG/US-104-IRF
IF5995 IFK3002UBPKG/K1/SC/US-104-DPS
IF5996 IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104-DPS
IF5997 IFB3004BANKG/US-104-DNS
IF5998 IFB3002-ANKG
IF5999 IFB2002-FRKG / 0,25 M / PH / AMP
IF6000 IFB3004-BNKG/6M
IF6001 IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM
IF6002 IFB3004-VNKG
IFM213 IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
IFS200 IFB2004BARKG/M/US-104-DRS
IFS201 IFB2007-ARKG/M/US-104-DRS
IFS202 IFB2004BARKG/M/US-104-ARS
IFS203 IFB2007-ARKG/M/US-104-ARS
IFS204 IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS
IFS205 IFB3007-BPKG/M/US-104-DPS
IFS206 IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO
IFS207 IFB3007-APKG/M/US-104-DPO
IFS208 IFKC004BASKG/M/US-104-DRS/2LED
IFS209 IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED
IFS20A IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D
IFS210 IFB3004BBPKG/M/AS-514-TPS
IFS211 IFB3007-BPKG/M/AS-514-TPS
IFS212 IFK3004BBPKG/M/US-104-DPS
IFS213 IFK3007-BPKG/M/US-104-DPS
IFS214 IFB3002-BPKG/M/US-104-DPS
IFS215 IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS
IFS216 IFK3002-BPKG/M/US-104-DPS
IFS217 IFK3004-BPKG/M/US-104-DPS
IFT216 IFK3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
IFT217 IFK3007-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IFT21A IFB3004BBPKG/M/V4A/US104DPS/3D
IFT220 IFK3002-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IFT221 IFK3004-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IFT222 IFB3007-ANKG/M/V4A/US-104-DNS
IFT223 IFKC007-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IFT224 IFKC004BASKG/M/V4A/US-100-DRS
IFT22A IFB33, 5BBPKG/M/V4A/US102DPS/3G
IFT23A
IG5539 IGA4005-CPKG/US-100-DPA
IG5544 IG-3008-BPKG/KS-800-K
IG5551 IGA3005-BPKG/10-55V/1M/ABGESCH
IG5553 IG-3005-BPKG/6M/PH
IG5554 IGA3005-BPKG/US-100-DPS
IG5555 IGA3005-APKG/US-100-DPO
IG5556 IGA3005-ANKG/US-100-DNS

IG5647 IGK3005UBPKG/SC/US-104-DPS
IG5667 IGK3005UBPKG/US-104-DPS
IG5668 IGA2008-FRKG/6M/PH
IG5670 IGA2008-FRKG/10M W01
IG5672 IGK2008-FRKG/KG-ST/PH
IG5677 IGA3008-BPKG/V4A/BS-201-APS 94
IG5678 IGA2005-FRKG/4M
IG5682 IGB2005-ARKG/UP/PUR RT
IG5697 IGK2005-FRKG/KG-ST/PH OVERP
IG5698 IGB3005-BPKG/MS/54MM/10M
IG5699 IGA3008-ANKG/V4A/6M OVERP
IG5700 IG-2005-FRKG/10M/PH
IG5703 IGK2008-FRKG / 0,25 M / PH / CS
IG5712 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS
IG5714 IGC2008-ARKG/UP
IG5715 IGB2008-ARKG/UP
IG5838 IG-3005-BPKG/55V

IFM (Đức) chuyên gia về : Cảm biến điện quang IFM , ifm việt nam, cảm biến điện dung IFM, cảm biến nhiệt độ IFM, thiết bị cảm biến áp suất IFM, thiết bị phụ kiện IFM , cảm biến lưu lượng IFM …

Hoàng Thiên Phát  Tech tự hào là Đại lý Cảm biến IFM tại Việt Nam

Để biết thệm thông tin về  các loại Cảm biến IFM, ifm việt nam. hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giá cả và chất lượng tốt nhất

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến nhiệt độ IFM Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Sản phẩm liên quan