Đại lý Van Argo Hytos tại Việt Nam chuyên gia cung cấp, phân phối: Van điều khiển Argo Hytos, Lọc thủy lực Argo Hytos, van điều khiển Argo Hytos, van điện từ Argo Hytos, van áp suất Argo Hytos, van thủy lực Argo Hytos, van điều khiển Argo Hytos, van điện từ Argo Hytos, van áp suất Argo Hytos , van tỷ lệ Argo Hytos , bơm thủy lực Argo Hytos , bơm bánh răng Argo Hytos …

Một số model về: Bộ lọc Argo Hytos, cảm biến Argo Hytos, đồng hồ đo lưu lượng Argo Hytos , ổ đĩa thủy lực Argo Hytos, Lọc dầu Cao Áp Argo Hytos, Lọc dầu hồi Argo Hytos, lõi lọc dầu Argo Hytos, bộ lọc hút Argo Hytos , hệ thống chuẩn đoán hạt Argo Hytos, thiết bị đo hạt Argo Hytos.

Van tiết lưu thủy lực Argo Hytos: ó chức năng: Van tiết lưu dùng để điều chỉnh lưu lượng dầu, và do đó điều chỉnh vận tốc của cơ cấu chấp hành trong hệ thống thủy lực. Van tiết lưu có thể đặt ở đường dầu vào hoặc đường ra của cơ cấu chấp hành.

Van điện từ Argo Hytos : đóng mở bằng điện khi dòng điện chạy vào cuộn dây của van (cuộn coil). Van điện từ có loại thường đóng và thường mở, loại dùng cho thủy lực và hơi.Sử dụng Loại điện áp 24V , 220V để điều khiển

Van tiết lưu Argo Hytos có hai loại: Tiết lưu cố định van tiết lưu cố định vàTiết lưu thay đổi được lưu lượng

Xi lanh thủy lực Argo Hytos: là một thiết bị quan trọng trong hệ thống thủy lực. Xi lanh thủy lực được phân ra làm hai nhóm cơ bản: xi lanh tác động một phía.

Lọc dầu thủy lực Argo Hytos: Bộ lọc dầu thủy lực làm việc dựa trên nguyên lý sử dụng các phần tử lọc, lớp lọc để giữ lại các tạp chất khi có dòng dầu thủy lực chảy qua các phần tử lọc này hoặc sử dụng trường lực để tách các tạp chất ra khỏi dầu thủy lực.

MVJ3-06 SO5A-R3/l RPE3-04 VRN2-06 TV2-063/M
VJ3 SO5A-T3/l RPE2-04 VRN2-10 SR1A-B2
MVJ3-10 SOP5A-Q3/l RPK1-06 SP4A-B3 VPP1-10
VJO1-04/M SOP5A-R3/l RPEH4-16 DBV2-420 VPP2-06-SV/xx-CE1017
SC1F-A2 SOP5A-T3/l RPEH4-25 SU6A-U3/l VPN1-06
SC1F-B2 SOB5A-Q3/l SD2E-B2 SUD6A-V4/l VPN2-10/S
RJV1-05 SOB5A-R3/l SD2E-A2 SUD6A-U4/l VPN2-10/MR
2RJV1-06 SOB5A-S3/l PD2E VSO1-04/R20 SR4A-B2
VJR2-06/M PRM7-04 SD2E-B3 VSV2 SR4E2-B2
VJR2-10/M PRM2-06 SD2E-A3 VSO1-04/M25 VRP2-04
SC5H-Q3/I PRM7-06 SD2E-B4 2VS3-06 VRP2-06
SC5H-R3/I PRM6-10 SD2E-A4 VSO2-10/M SP2A-A3
SC5H-S3/I PRM2-04 ROE3-04 SF22A-A2/H SP2A-B3
VJR1-04/M PRM8-06 SD3E-A2 SF22A-B2 HD094-161
SCD5H-R3/I PRM7-10 SD3E-B2 VSS1-206 RPR3-04
SCC5H-Q3/I SR1P2-A2 SD1E-A2 VSS2-206 RPR3-06
SCC5H-S3/I SR4P2-B2 ROE3-06 SF2C2A-K2/l RPH2-06
VPP1-08 PP2P SD1E-A3 VSS1-306 RPH3-06
VPP2-04 PVRM3-10 SD1M-A2/S SF32A-K3/l RPEL1-06
VPP2-06 PVRM1-063/S VJL2-304 SF32A-B3 RPE3-06
VPP1-06 SP4P2-B3 LV1-063 SFD2F-B3/l RPEA3-06
SR1A-A2 TV2-042/M LV1-043 SFD2F-D4/l RPEW4-06
TV2-103 TV2-043/M VJO1-06/SG SO5A-Q3/l RPE4-10