mau hinh chuan

Đại lý Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Việt Nam

Đại lý Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Việt Nam – Quạt ly tâm Ziehl-abegg Việt Nam – Thiết bị điều khiển Ziehl-abegg Việt Nam

Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg được thành lập năm 1910 và hiện nay trụ sở chính đặt tại Künzelsau, Baden-Württemberg. Đây cũng là vị trí của trung tâm phát triển và thẩm quyền InVent của chúng tôi, nơi những tiến bộ cách mạng và công nghệ tiên phong được sinh ra.

Một nơi đầy những sáng chế độc đáo mang lại lợi ích cho khách hàng dưới dạng các sản phẩm hạng nhất hiệu quả cao và giảm phát thải. Chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao trong kế hoạch tăng trưởng, khả năng sinh lời và tương lai nói chung của chúng ta nói chung với sự đánh giá đúng đắn và tiền đề duy trì một môi trường đáng sống, cho cả bây giờ và các thế hệ tương lai (ví dụ như sáng kiến năm xanh).

Quạt Ziehl-abegg Vietnam chuyên về : Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg, Thiết bị điều khiển Ziehl-abegg, Bộ điều khiển Ziehl-abegg, Quạt ly tâm Ziehl-abegg, Quạt tản nhiệt Ziehl-abegg, Hệ thống ống gió Ziehl-abegg, Hệ thống lạnh Ziehl-abegg

ZAplus

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:

Đầu phun tối ưu đầy đủ với cánh dẫn hướng, động cơ treo, và bộ khuyếch tán ngắn Lưỡi, lưỡi hình lưỡi liềm dựa trên hiểu biết bionic. Kích thước hiện có 450 – 910 mm, lưu lượng thể tích lên tới 36.500 m³ / h và áp suất tĩnh lên tới 420 Pa.

FE2owlet

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:

Lưỡi, lưỡi hình lưỡi liềm dựa trên những hiểu biết cơ bản. Kích thước hiện có 250 – 1.250 mm, lưu lượng thể tích lên tới 52.000 m³ / h và áp suất tĩnh lên tới 418 Pa.

FFowlet

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:

Lưỡi, lưỡi hình lưỡi liềm dựa trên những hiểu biết cơ bản. Kích thước có sẵn 500 – 910 mm, lưu lượng thể tích lên tới 24.500 m³ / h và áp lực tĩnh lên đến 150 Pa.

Model về Hệ thống quạt dàn lạnh Ziehl-abegg:

Quạt Ziehl-abegg FN035-4EK.WD.V7
Quạt Ziehl-abegg FN050-VDW. 4l. A7P1
Quạt Ziehl-abegg ZN080-SDL.6N.V7P5
Quạt Ziehl-abegg YWF(K)4D500-Z
Quạt Ziehl-abegg YWF(K)4D630-Z
Quạt ZIEHL-ABEGG FN035-4ED.WD.A7
Quạt Ziehl-abegg FN080-SDS.6N.V7P2
Quạt Ziehl-abegg FN050-VDK.4l.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-SDF.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN035-4ED.WD.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN035-4EL.WD.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN035-4EW.WD.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN035-4EI.WD.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN035-4EH.WD.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN035-4EK.WD.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-NDQ.4F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-NDK.4F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-NDQ.4F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-NDF.4F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-NDF.4F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB030-4ED.WC.A5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB030-4EL.WC.A5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB030-4EW.WC.A5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB030-4EI.WC.V5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB030-4EH.WC.V5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB030-4EK.WC.V5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4ED.WC.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EL.WC.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EW.WC.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EI.WC.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EH.WC.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EK.WC.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-ADS.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-ADQ.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4ED.WA.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EL.WA.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EW.WA.A7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EI.WA.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EH.WA.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN030-4EK.WA.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-SDS.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-SDQ.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-ADF.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-4ED.2F.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-4EL.2F.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-4EW.2F.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-4EI.2F.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-4EH.2F.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-4EK.2F.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EQ.4I.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EK.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EQ.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-8EQ.4I.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-8EK.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-8EQ.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-8EF.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-8EF.4I.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EQ.4M.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EK.4M.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EQ.4M.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-6EF.4M.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDD.6F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDQ.6F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDD.6K.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDQ.6K.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-ADD.6F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-ADQ.6F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-VDD.6N.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-VDQ.6N.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-VDQ.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDQ.6F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDQ.6K.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-ADQ.6F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-VDS.6N.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDS.6F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDS.6K.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-ADS.6F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-ADI.6F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB035-4ED.WD.A5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB035-4EL.WD.A5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB035-4EW.WD.A5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB035-4EI.WD.V5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB035-4EH.WD.V5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FB035-4EK.WD.V5
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-4ED.0F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-4EL.0F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-4EI.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-4EH.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-4EK.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIW.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIW.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIW.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIW.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIW.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIW.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIK.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIK.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIK.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIK.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIK.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIK.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN063-ZIQ.DG.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDD.2F.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDL.2F.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDW.2F.A7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDI.2F.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDH.2F.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDK.2F.V7P2
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FC080-VDQ.7Q.V4
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-VDD.0F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-VDL.0F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-VDI.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-VDH.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-VDK.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-6ED.0F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-6EL.0F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-6EH.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-6EK.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN040-6EQ.0F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-SDD.2C.A7P3
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-SDL.2C.A7P3
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-SDW.2C.A7P3
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-SDI.2C.V7P3
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-SDH.2C.V7P3
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-SDK.2C.V7P3
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-ADI.6N.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-SDI.6N.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN045-VDW.4F.A7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-SDI.6N.V7
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN071-SDI.6F.V7P1
Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Vietnam FN080-ADI.6N.V7P2

Hoàng Thiên Phát tự hào là Đại lý phân phối Quạt Ziehl-abegg tại Việt Nam

Để biết thệm thông tin sản phẩm Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg tại việt nam , hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giá tốt

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát

29/33 Đường 10, phường 11 Quận Gò Vấp, TpHCM

Website: thietbinhamayvn.com      Email:dat@hoangthienphat.com

Cell phone: Mr.Đạt (0906794977)                 sky: dat.htp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý Quạt dàn lạnh Ziehl-abegg Việt Nam”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan